Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Vastaa, pohdi, tutustu! Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.

Tiedonhakutehtävät: Toinen tusina

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tusinaan tehtävään mahtuu vastattavaa, pohdittavaa ja tutustumista. Kotuksen kielitieto on aina vain parin klikkauksen päässä.

Vastaa

Kotuksella on monia verkkopalveluja www.kotus.fi-sivuston lisäksi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä vastauksiisi tieto siitä, mistä Kotuksen palvelusta vastaus löytyi. Linkit Kotuksen palveluihin ovat ohessa.

1. Millä kahdella tavalla voidaan taivuttaa etunimi Antipas genetiivissä? Kumpi muoto on nykyaikaisempi?

2. Mihin karjalan murreryhmään Uhtuan murre kuuluu?

3. Kotus voi tarkoittaa muun muassa metsästäjän näkösuojaa tai ansapyydyksen suojusta. Kummassa merkityksessä sanaa on tavattu pohjoisempana levikkikarttojen mukaan?

4. Mikä esimerkki on annettu verbin katsoa arkikielisestä, kuvakielisestä merkityksestä?

5. Kuinka monta puolisuppeaa vokaalia suomen kielen äännejärjestelmään kuuluu?

6. Mikä on Kotimaisten kielten keskuksen vanha nimi?

Kotus-sanalippu. Kuva: Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.
Kotus-sanalippu. Kuva: Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.

Pohdi

Kieli herättää kysymyksiä. Minkälaisia ajatuksia seuraavat kysymykset sinussa herättävät?

7. Vuoden 2014 alussa päätettiin, että yleiskielessä voi  käyttää myös alkaa tekemään -muotoa. Aiemmin vain alkaa tehdä oli mahdollinen. Minkälaisia tekstejä löydät aiheesta Kotuksen verkkomateriaaleista? Mitä perusteluja päätökselle on annettu? Kuka tai mikä taho voi hyväksyä uusia normeja suomen yleiskieleen? Mitä tarkoittaa, että jokin on hyväksytty? Kieli muuttuu omalla painollaan mutta normeillakin on sijansa. Miksi näin on?

8. Vuoden sanapoiminnoissa ja Kuukauden sana -palstalla esitellään ajankohtaisia sanoja. Etsi sanoja, a) joita käytät nykyään, b) joita käytit silloin kun ne olivat ajankohtaisia, mutta joita et käytä enää ja c) joista et muista koskaan kuulleesikaan. Ketkä sanoja ovat käyttäneet tai voisivat käyttää? Mitä mielikuvia sanat herättävät? Minkälaiset seikat vaikuttavat siihen, mitä sanoille käy? Milloin sanat vakiintuvat käyttöön, milloin unohtuvat?

Metsonkotus Siidan ulkonäyttelyssä. Kuva: Vesa Heikkinen.
Metsonkotus (opaste saamelaismuseo Siidassa).

Tutustu

www.kotus.fi. Verkkosivustomme on täynnä ajankohtaista kielitietoa. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin voi löytää verkkosivujen Sanakirjat-osiosta.

9. Millä kahdella tavalla on kerätty sanoja Suomen murteiden sanakirjaan?

10. Minkä kahden karjalan kielen päämurteen sanastoa on kuvattu Karjalan kielen sanakirjassa?


Kielitoimiston sanakirja. Kielitoimiston sanakirja on ajantasaisin yksikielinen suomen kielen sanakirja. Seuraavien kysymysten avulla voit tutustua sanakirjaan.

11. Etsi joku sana, joka voidaan Kielitoimiston sanakirjan mukaan kirjoittaa joko yhteen tai erikseen. Minkä sanan löysit, ja millä merkillä vaihtoehtoisia kirjoitustapoja merkitään?

12. Mitkä kaksi sanakirjan sanaa eroavat sanasta geeli vain yhden kirjaimen verran? Mikä on sen hakutavan nimi, jolla vastauksen löytää?

Hakaniemenranta 6 helmikuussa 2016. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Kotimaisten kielten keskus sijaitsee tässä rakennuksessa Helsingin Hakaniemenrannassa.