Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Vastaa, pohdi, tutustu! Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.

Kymmenes tusina

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tusinaan tehtävään mahtuu vastattavaa, pohdittavaa ja tutustumista. Kotuksen kielitieto on aina vain parin klikkauksen päässä.

Vastaa

Kotuksella on monia verkkopalveluja www.kotus.fi-sivuston lisäksi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä vastauksiisi tieto siitä, mistä Kotuksen palvelusta vastaus löytyi. Linkit Kotuksen palveluihin ovat ohessa.

1. Mitä jätetään huomiotta moria laskettaessa?

2. Millä halventavalla interjektiolla voidaan huudella ujoille pojille Paltamossa?

3. Mikä näille sanoille on yhteistä: zakuska, zucchini ja borštš?

4. Mikä on maahanmuuttajasanakirjahankkeen ensimmäinen sanakirja?

5. Kuinka kirjeen lopputervehdyksen voi lyhentää?

6. Jokisen eväissä on puhuttu kukkahatuista. Mitkä kaksi muuta -hattua mainitaan kirjoituksessa?

Nalle ja hattu. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
Tiedonhakuhattu vai mesikämmenlätsä?

Pohdi

Kieli herättää kysymyksiä. Minkälaisia ajatuksia seuraavat kysymykset sinussa herättävät?

7.  Aika rientää, mataa. Ajan virta, hammas, ratas. Aika parantaa haavat, aika jättää. Vanha (hyvä) aika, uusi aika, atomiaika. Talviaika, voittoaika. Ajan voi varata, sitä voi säästää. Aika kuluu. Kaikella on aikansa. Hyvänen aika!

Kielitoimiston sanakirjan aika-artikkelissa on kymmenittäin esimerkkejä aika-sanan erilaisista käyttötavoista. Pohdi, millaisin tavoin aikaa voidaan ilmaista kielessä ja miten ajan keskeisyys näkyy vaikkapa Isossa suomen kieliopissa.

Kielentukijat ovat keskustelleet pitkään monista ajanilmauksiin liittyvistä kysymyksistä. Yksin niistä on tämä: onko suomen kielessä futuuria? Etsi tähän aiheeseen liittyviä kirjoituksia esimerkiksi Kielikellosta ja pohdi, miten itse viittaat kielenkäytössäsi tulevaisuuteen.

8. Piia Joronen kirjoittaa ärsyttävästä kielenkäytöstä artikkelissaan "'Tätä ärsyttävämpää ei ole! Hyi!'" (Kielikello 1/2008). Kaija Parko kirjoittaa Kotus-blogissa otsikolla "Muotisanat tulevat ja menevät" (19.12.2012). Miksi uudet sanat ja uudenlainen kielenkäyttö ärsyttää? Onko olemassa turhia sanoja, joita ei saisi "toistella liiallisesti"? Meneekö kieli pilalle sinä-passiivista tai niinkuttelusta? Mistä sanasta tai millaisesta kielenkäytöstä sinä ärsyynnyt? Osaatko sanoa, miksi?

Ruutukymppi. Kuva: Kuva-Plugi.
Sä voit niinku nimetä tän vaikka rudekybeliks.

Tutustu

www.kotus.fi. Verkkosivustomme on täynnä ajankohtaista kielitietoa. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin voi löytää verkkosivujen Julkaisut-osiosta.

9. Mitä uutta on vuonna 2008 julkaistussa Ison suomen kieliopin verkkoversiossa verrattuna vuoden 2004 painettuun versioon?

10. Mistä voit tarkistaa, sanotaanko Laukaalla vai Laukaassa? Kumpi on oikein?


Kielitoimiston ohjepankki. Kielitoimiston ohjepankki on verkossa toimiva hakupalvelu, josta voi hakea vastauksia kieli- ja nimikysymyksiin. Tutustu ohjepankkiin seuraavien kysymysten avulla.

11. Mitkä ovat adjektiivin hauska vertailumuodot? Mihin vokaaleihin päättyvät adjektiivit saavat vertailumuotonsa saman mallin mukaan kuin hauska?

12. Kumpi seuraavista passiivi-ilmauksista on yleiskielen suositusten mukainen? Me mennään vai Nyt lähdetään? Kummalla näistä on vanhahtava rinnakkaismuoto ja mikä se on?

Kalevalat. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Nyt lähdetään laulamahan, mennään tietoa hakemahan.