Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Vastaa, pohdi, tutustu! Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.

Tiedonhakutehtävät: Kuudes tusina

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tusinaan tehtävään mahtuu vastattavaa, pohdittavaa ja tutustumista. Kotuksen kielitieto on aina vain parin klikkauksen päässä.

Vastaa

Kotuksella on monia verkkopalveluita www.kotus.fi-sivuston lisäksi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä vastauksiisi tieto siitä, mistä Kotuksen palvelusta vastaus löytyi. Linkit Kotuksen palveluihin ovat ohessa.

1. Onko sanalle rogaining ehdotettu nimitystä vaellussuunnistus vai suunnistusvaellus?

2. Mikä on vanhan kirjasuomen tekstikorpuksen yleisin (taajuudeltaan suurin) sana?

3. Kirjoitetaanko dalai-lama vai Dalai-lama? Miksi?

4. Sanan rotuhygienia käyttöyhteys annetaan lyhenteenä. Mikä tämä lyhenne on, ja mitä kaikkea se voi tarkoittaa?

5. Mikä on Suomen maantieteellisesti pohjoisimman murrealueen numero?

6. Mitä on hyvä tehdä kun pemitsuon juoksoo, jos erästä sanakirjan esimerkkiä on uskominen?

Pääskyset langalla. Kuva: Vesa Heikkinen.
Valitsemaanne murrealueen numeroon ei valitettavasti juuri nyt saada yhteyttä...

Pohdi

Kieli herättää kysymyksiä. Minkälaisia ajatuksia seuraavat kysymykset sinussa herättävät?

7. Kielitoimiston sanakirjan mukaan rasismi on rotusyrjintää ja -sortoa sekä etnistä syrjintää. Mikä sinun mielestäsi on rasismia? Millaista on rasistinen ja laajemmin syrjivä kielenkäyttö ja miten sitä voi välttää? Teemasta on kirjoitettu paljon Kotuksen verkkosivuilla. Asiaa pohditaan muun muassa Kotus-blogin kirjoituksissa ”Rasistinen kielenkäyttö” (2013) ja ”Naamaako on syyttäminen, jos gallup on vino?” (2011). Sanan rasismi merkityksiä on arvioitu jo 1996 kolumnissa ”Rotu ja rasismi”. Kielikellon 1/2001 ”Etnisten nimitysten sävyt” -kirjoituksessa taas pohditaan yleisesti kansallisuuteen liittyviä nimityksiä.

8.  Suomen kielessä sekä miehiin että naisiin viitataan pronominilla hän. Aina välillä nousee esille ehdotus erotella sukupuolet esimerkiksi käyttämällä pronomineja hän ja hön. Aiheesta on keskusteltu muun muassa Kotus-blogissa. Suomen kielen lautakunta on puolestaan ottanut kantaa sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisen puolesta (esimerkiksi epäsymmetristä merkitsemistä lääkärinaislääkäri olisi vältettävä). Mitä muuta sukupuolten epäsymmetriaa suomen kielessä on? Millaisia esimerkiksi suomenkieliset sanonnat ovat? Voiko sana tyyppi viitata naiseen? Mikä on epäsymmetriaa, ja milloin sukupuolierottelu on neutraalia (mies – nainen)? Onko sanoilla ukko ja akka sävyeroa? Entä sanoilla äijä ja muija?

Suomen kouluikäisen nuorison pituus- ja painotaulukot_Kuva: Vesa Heikkinen.
Sukupuolinen mitta täynnä?

Tutustu

www.kotus.fi. Verkkosivustomme on täynnä ajankohtaista kielitietoa. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin voi löytää verkkosivujen Nyt-osiosta.

9. Riitta Erosen kolumnissa on kirjoitettu hemuleista ja tikutakuista. Mihin nämä nimiehdotukset liittyvät?

10. Yksi vuoden 2015 kuukauden sanoista oli eräänlaisen kuplamaisen lepopaikan nimitys. Mikä sana oli?


Vanhan kirjasuomen sanakirja. Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS) esittää mahdollisimman tyhjentävästi sekä merkityksen että käytön kannalta kaikki sanat, jotka esiintyvät 1540-luvulta vuoteen 1810 asti suomeksi julkaistussa kirjallisuudessa. Voit tutustua sanakirjaan seuraavien kysymysten avulla.

11. Minä vuonna sana mööpeli esiintyy ensimmäisen kerran Vanhan kirjasuomen sanakirjan aineistossa ja missä kirjoitusasussa? Mikä on sen tekstin nimi, jossa sana esiintyy?

12. Etsi sana-artikkeli laahata. Onko sanan varhaisin tiedossa oleva esiintymä jossakin vanhassa sanakirjassa vai muussa lähteessä? Mistä tämän näkee helpoiten?

Porsas. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
En kyllä ole mikään tikutaku! Minuun voi viitata substantiivilla "söpöliini"...