Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Vastaa, pohdi, tutustu! Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.

Tiedonhakutehtävät: Kolmas tusina

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tusinaan tehtävään mahtuu vastattavaa, pohdittavaa ja tutustumista. Kotuksen kielitieto on aina vain parin klikkauksen päässä.

Vastaa

Kotuksella on monia verkkopalveluja www.kotus.fi-sivuston lisäksi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä vastauksiisi tieto siitä, mistä Kotuksen palvelusta vastaus löytyi. Linkit Kotuksen palveluihin ovat ohessa.

1. Millä sanalla on esimerkiksi tällaisia merkityksiä: tulla maailmaan, nähdä päivänvalo, saada alkunsa, kehittyä, kehkeytyä, muodostua, valmistua, viritä, olla tuloksena, tulla?

2. Mikä on kalmantarttumus?

3. Mitä tarkoittaa genretietoisuus?

4. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävät on määritelty Suomen laissa. Mitkä ne ovat?

5. Mitä lainausmerkeillä osoitetaan kysymyksessä Ovatko kaikki ”kaupunkivarikset” tosiaankin vaarallisia?

6. Mitä objektimaista on osmassa?

Leikkihevonen. Kuva: Ilona Paajanen, Kotus.
Ymmärtääkö leikkihevonen hevosen leikkiä?

Pohdi

Kieli herättää kysymyksiä. Minkälaisia ajatuksia seuraavat kysymykset sinussa herättävät?

7.  Kotuksen verkkosivuilla vuonna 2015 julkaistussa artikkelissa Alussa oli teksti käsitellään syntymistä tekstien näkökulmasta. Vuonna 2014 julkaistussa Kotuksen uutisessa Kuoleman kieli kiinnostaa puolestaan kerrotaan kuolintodistusten kieltä käsittelevästä tutkimuksesta. Kielikellon 1/2012 jutussa Tiedotuksia elämänkaarelta pohditaan ”elämänkaaren ääripäihin liittyvää tiedottamista”.

Millaista kieltä syntymästä ja kuolemasta eri tilanteissa ja tekstilajeissa käytetään? Mitä sanakirjat kertovat syntymästä ja kuolemasta? Millaisia keinoja ilmaista iloa ja surua kielessä on? Kuinka paljon näihin teemoihin liittyy kiertoilmauksia? Mitä sananparsissa sanotaan näistä aiheista?

Millaista syntymään  ja kuolemaan liittyvää sanastoa nuoret käyttävät? Miten syntymästä ja kuolemasta puhutaan esimerkiksi peleissä?

8. Onko henkilö huoneistonsa haltija vai haltia? Seikkaileeko J. R. R. Tolkienin maailmassa haltija vai haltia? Kelpaavatko molemmat muodot? Mikä on ajantasainen suositus sanan kummassakin merkityksessä, ja onko se ollut aina sama? Mitä kääntäjä Kersti Juva kertoo sanan kirjoitusasusta, entä sanan örkki historiasta? Mitä kääntäjä voi tehdä kohdatessaan uusia sanoja? Mitä muita hankaluuksia kääntäjän työhön voi sisältyä, ja miten kääntäjät voivat vaikuttaa suomen kieleen?


Hautataulu Pielavedeltä (v. 1928). Kuva: Ahti Rytkönen. Suomen murteiden sana-arkisto, Kotus.
Hautataulu 1920-luvulta.

Tutustu

www.kotus.fi. Verkkosivustomme on täynnä ajankohtaista kielitietoa. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin voi löytää verkkosivujen Kielitieto-osiosta.

9. Minkä kielipoliittisen elimen tehtävänä on seurata saamen kielilaissa säädettyjen tavoitteiden toteutumista?

10. Miksi suomen kirjakieltä 1540-luvulta noin vuoteen 1810 asti kutsutaan?


Karjalan kielen sanakirja. Karjalan kielen sanakirja on ilmestynyt sekä kirjoina että verkkoversiona. Tutustu verkkoversioon alla olevien kysymysten avulla.

11. Mikä sana tarkoittaa ’tulla syntiseksi’?

12. Mikä sana tarkoittaa 'oivaa', mutta sopii Suojärvellä myös neidon hellittelyyn?

Patsas ja katse. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Patsas Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä.

Kysymystä numero 12 muokattu 13.9.2016.