Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Vastaa, pohdi, tutustu! Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.

Tiedonhakutehtävät: Ensimmäinen tusina

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tusinaan tehtävään mahtuu vastattavaa, pohdittavaa ja tutustumista. Kotuksen kielitieto on aina vain parin klikkauksen päässä.

Vastaa

Kotuksella on monia verkkopalveluja www.kotus.fi-sivuston lisäksi. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja liitä vastauksiisi tieto siitä, mistä Kotuksen palvelusta vastaus löytyi. Linkit Kotuksen palveluihin ovat ohessa.

1. Mitä tarkoittaa apuniekka?

2. Minkälaista ihmistä kutsuttiin 1700-luvulla nöyräpäiseksi?

3. Miksi kutsutaan mielisairaalaa Lemillä?

4. Minkä harvinaisen sanan Timo Soini toi yleiskieleen vuonna 2011?

5. Miksi sana alkaen on ajanilmauksissa selkeämpi kuin asti?

6. Mitä kahta eri asiaa eriö tarkoittaa?

Linnunpönttö kallellaan. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Älä ole pönttö!

Pohdi

Kieli herättää kysymyksiä. Minkälaisia ajatuksia seuraavat kysymykset sinussa herättävät?

7. Mitä sana jytky voi tarkoittaa eri yhteyksissä: politiikan kielessä, yleiskielessä ja murteissa? Entä millaisia murresanoja pääministeri Juha Sipilä on käyttänyt? Millaisia vaikutelmia murresanojen käyttäminen politiikan kielessä herättää? Millaista on politiikan kieli, ja mitä sillä pyritään saamaan aikaan? Millaisia kielellisiä keinoja poliitikot käyttävät?

8. Kotus.fi-sivuston Murreäänitteitä-osiossa esitellään suomen murteita monen erilaisen näytekokoelman avulla. Valitse mielenkiintoinen tai itsellesi läheinen murrenäyte, kuuntele se ja tutustu sen litterointiin (tekstiin). Millaisia murrepiirteitä havaitset? Mitä sanoja et tunnista? Miksi puhetta ja murteiden sanastoa on kerätty? Mitä niiden avulla voidaan säilyttää? Mitä oma puhetapasi kertoo sinusta ja ympäristöstäsi?

Koivun pahka. Kuva: Vesa Heikkinen.
Päätä pahkaa pohtimaan!

Tutustu

www.kotus.fi. Verkkosivustomme on täynnä ajankohtaista kielitietoa. Vastaukset seuraaviin kysymyksiin voi löytää verkkosivujen Ohjeet-osiosta.

9. Mistä ilmiöstä toimii esimerkkinä sanapari lääkäri – naislääkäri suomen kielen lautakunnan kannanoton mukaan?

10. Mikä mutkistaa saarien Vasikkasaari ja Vasikkaluoto erottamista toisistaan?


Kielikello. Kotus julkaisee kielenhuollon tiedotuslehteä Kielikelloa. Tutustu Kielikellon verkkosivuihin seuraavien kysymysten avulla.

11. Kielikello-lehden perustaja kirjoittaa lehden ensimmäisessä numerossa maantieteellisistä nimistä. Perustajan elämäntyön muistolle koottiin myöhemmin oma Kielikellon numero. Kuka on lehden perustaja? Mikä on hänelle omistetun Kielikellon numero?

12. Minä vuonna Kielikellossa julkaistiin ensimmäinen Iloinen kieliuutinen? Entä milloin julkaistiin ensimmäinen kirjoitus aihepiiristä ”anglismit”?


Halkoja: Kuva: Kuva-Plugi.
Halki, poikki ja pinoon!