Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Kotus Twitterissä

Kotimaisten kielten keskuksen Twitter-toiminta luo uusia mahdollisuuksia yleisen kielitiedon ja kielitietoisuuden lisääntymiseen. Se parantaa mahdollisuuksia kansalaisten ja valtionhallinnon kieliasiantuntijoiden rakentavaan vuorovaikutukseen. Kotus pyrkii Twitterissä kuten muussakin viestinnässään selkeyteen, asiallisuuteen ja ymmärrettävyyteen.

Tilit

Kotuksella on kaksi Twitter-tiliä, suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Suomenkielisen tilin käyttäjätunnus on @Kotus_tiedotus, ruotsinkielisen @Sprakinstitutet.

Suomenkielisen tilin profiiliteksti on tämä:

Kotimaisten kielten keskus, kielen asialla vuodesta 1976. Tiedotamme ja mahdollisuuksien mukaan osallistumme keskusteluihin. Ruotsiksi @Sprakinstitutet. www.kotus.fi

Ruotsinkielisen tilin profiiliteksti on tämä:

Institutet för de inhemska språken. Språklig expertis sedan 1976. På Twitter sedan 2014. På finska @Kotus_tiedotus. Finland www.sprakinstitutet.fi

Tiedottamista ja keskustelemista

Kotuksen lähtökohtana Twitterissä on tiedottaa toimialaansa kuuluvista asioista. Twitterissä käytäviin keskusteluihin Kotuksen twiittaajat osallistuvat työtilanteen ja mahdollisuuksiensa mukaan. Rajallisten resurssien takia Kotus ei pysty päivystämään Twitterissä jatkuvasti. Kotus vastaa kielikysymyksiin ensisijaisesti puhelimitse.

Julkista viestintää

Kotuksen Twitter-viestintä on julkista. Yksityisviestejä Kotus ei lähetä eikä myöskään vastaa yksityisviesteihin. Kotuksen twiittaajat seuraavat monenlaisia Kotukseen ja kieleen liittyviä aihetunnisteita eli hashtageja (esim. #kotus, #kielenhuolto), mutta eivät välttämättä osallistu keskusteluihin, joissa näitä asiasanoja käytetään. Kotus seuraa erityisesti yhteistyökumppaneidensa, monien julkisen hallinnon toimijoiden ja tiedotusvälineiden Twitter-tilejä.

Twiittaajat

Kotuslaisista twiittaavat suomeksi Vesa Heikkinen, Hanna Hämäläinen, Riikka Tervonen, Risto Uusikoski ja Minna Pyhälahti sekä ruotsiksi Bianca Holmberg ja Pia Westerberg (varalla Anna Maria Gustafsson). Tämä ryhmä muodostaa Kotuksen Twitter-toimituksen.