Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Labyrintin yksityiskohta. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.

Pätemisvisan kysymykset

Kuka kykenee kaivamaan kielellistä knoppitietoa kuupastaan kaikista kerkeimmin? Etsi vastaukset joko kaikessa rauhassa Kotuksen verkkopalveluista tai järjestä olohuoneessasi akateeminen huutokilpailu.


Ensimmäinen kimara

1. Millä toisella nimellä tunnetaan kaksoispassiivi?

2. Minkälaista ihmistä kutsuttiin 1700-luvulla nöyräpäiseksi?

3. Miksi sana alkaen on ajanilmauksissa selkeämpi kuin asti?

4. Mitä kahta eri asiaa eriö tarkoittaa?

5. Millä kahdella tavalla voidaan taivuttaa etunimi Antipas genetiivissä?

6. Mihin karjalan murreryhmään Uhtuan murre kuuluu?

7. Mitä sana kotus tarkoittaa?

8. Kuinka monta puolisuppeaa vokaalia suomen kielen äännejärjestelmään kuuluu?

9. Mikä on Kotimaisten kielten keskuksen vanha nimi?

10. Millä sanalla on esimerkiksi tällaisia merkityksiä: tulla maailmaan, nähdä päivänvalo, saada alkunsa, kehittyä, kehkeytyä, muodostua, valmistua, viritä, olla tuloksena, tulla?


Metron sisäänkäynti. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
Länsimetrolla?

Toinen kimara

1. Mikä on kalmantarttumus?

2. Mitä objektimaista on osmassa?

3. Kumpi merkintätavoista eaa. ja eKr. sopii yleiskieliseen käyttöön?

4. Mitä epenteesi hajottaa savolais- ja pohjalaismurteissa sekä pohjoisissa hämäläismurteissa?

5. Mitkä kaksi suomen kielen sanaa eroavat sanasta geeli vain yhden kirjaimen verran?

6. Miksi suomen kirjakieltä 1540-luvulta noin vuoteen 1810 asti kutsutaan?

7. Millaisilla sulkeilla merkitään lainauksen sisälle tehtyä lisäystä tai kommenttia?

8. Suositellaanko Ruotsin tulevasta kuningattaresta käytettävän nimeä Victoria vai Viktoria?

9. Mikä on -itse-adverbeistä kuten vesitse ja kiertoteitse käytetty nimitys?

10. Mistä muodostuu puhetilanteen osallistujien huomiopiiri?


Matkapuhelin eli kännykkä. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
Kännyköistä?

Kolmas kimara

1. Onko sanalle rogaining ehdotettu nimitystä vaellussuunnistus vai suunnistusvaellus?

2. Mikä on vanhan kirjasuomen tekstikorpuksen yleisin (taajuudeltaan suurin) sana?

3. Kirjoitetaanko dalai-lama vai Dalai-lama?

4. Mitä tarkoittaa vuoden 1642 Raamatussa esiintyvä sotilasalan sana lävitsekarata / carcawat läpidze?

5. Minkä lausekkeen muodostaa vAn-, neen- tai tUn-tunnuksen sisältävä muoto?

6. Kuinka sukunimi Haipus taipuu yksikön genetiivissä?

7. Mitä ovat makkispekkikset?

8. Miksi kutsutaan (i)stO-johdoksia (esimerkiksi sana merkistö)?

9. Mitä tarkoittaa isäkset?

10. Missä yhteydessä sanaa quasi erityisesti käytetään?


Quasimodo-hahmo. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
”Modon” yhteydessä?


Neljäs kimara

1. Millä näistä sanoista on halventava sävy: heinänpehku, heinänmuhero vai heinänruhka?

2. Millaisia johdostyyppejä nimetään karttuviksi?

3. Mitkä ovat suomen kielen murteiden pääryhmät?

4. Mikä näille sanoille on yhteistä: zakuska, zucchini ja borštš?

5. Kuinka kirjeen lopputervehdyksen voi lyhentää?

6. Mikä suomen kielen sana alkaa kirjaimella a, sisältää kirjaimen b ja loppuu kirjaimeen c?

7. Mitkä Suomen kieltä ja kieliä koskevista laeista ovat keskeisimmät?

8. Mitkä ovat viittoman viisi perusosaa?

9. Missä tapauksissa konsonanttiin päättyvään internetosoitteen verkkotunnukseen (esimerkiksi .com tai .dk) lisätään taivutuspääte kaksoispisteen avulla?

10. Mitä jätetään huomiotta moria laskettaessa?


Puukon tuppi. Kuva: Risto Uusikoski, Kotus.
Tupet?