Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vuoden selväsanainen 2018 -kilpailu on avattu!


Vuoden selväsanainen -palkinnosta kisaavat tänä vuonna hyvän virkakielen edistäjät. Kilpailuun toivotaan ehdokkaita, joiden tekstit tai toimet ovat edistäneet selkeää kielenkäyttöä ja viestintää. Hyvä virkakieli parantaa palveluiden saavutettavuutta ja kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa.

Onko virastosi tehnyt uudenlaisia tekstejä tai parantanut vanhoja asiakastekstejä tai vaikkapa hallinnon sisäisiä ohjeita? Oletteko kehittäneet työtavan, jolla kirjoittamisesta ja viestinnästä on tullut toimivampaa?

Ilmoita virastosi tai työryhmäsi ehdokkaaksi Vuoden selväsanainen -palkinnon saajaksi! Kilpailuun voi ilmoittaa myös toisen viraston tai sen työntekijän. Ehdokasta voi esittää kuka tahansa, myös tyytyväinen asiakas tai media.

Esittelemme ehdokastyöt virkakielisivuillamme. Esimerkit onnistumisista inspiroivat toisia viranomaisia, ja hyvät ideat saadaan kiertämään. Siksi osallistuminen on tärkeää!

Palaa otsikoihin

Mikä on Vuoden selväsanainen -palkinto?

Vuoden selväsanainen on alun perin Selkokeskuksen palkinto. Se on myönnetty vuodesta 1996 alkaen tahoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet selkokielistä tai helposti ymmärrettävää viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 palkinto on jaettu joka toinen vuosi hyvän virkakielen ja joka toinen vuosi selkokielen edistäjälle.

Tänä vuonna on taas Kotimaisten kielten keskuksen vuoro antaa tunnustus viranomaisviestinnästä. Toissa vuonna palkinnon saivat Lea Ansamaa ja Sini Sivonen Oulun kaupungista. He uudistivat omaishoidon päätöstekstejä ja ottivat tekstejä työstäessään huomioon kaupungin työntekijöiden, asiakkaiden ja kaupunkilaisten ehdotukset.

Vuoden selväsanainen 2016

Palaa otsikoihin

Milloin palkinto jaetaan?

Virkakielen ja viestinnän asiantuntijoista koottu raati valitsee ehdokkaista kolme parasta loppukilpailuun. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen valitsee heidän joukostaan palkinnan saajan ja jakaa palkinnon Selkeän kielen päivän tilaisuudessa lokakuussa. Tilaisuuden aika ja paikka täsmentyvät myöhemmin.

Palaa otsikoihin

Ketkä voivat olla ehdokkaina Vuoden selväsanaiseksi?

Kilpailuun voivat osallistua valtion tai kunnan virastot tai niiden työryhmät, työparit tai työntekijät. Osallistua voivat myös muut julkishallinnon viranomais- ja palvelutehtäviä suorittavat tahot ja työntekijät.

Ehdokkaiksi toivotaan erityisesti työyhteisöjä, -ryhmiä tai työpareja. Toki myös yksittäinen työntekijä voidaan palkita, jos hän on toiminnallaan edistänyt hyvää virkakieltä työyhteisössään tai vaikkapa parantanut asiakasviestintää. Palkintoa ei kuitenkaan jaeta esimerkiksi hyvän esiintymistaidon perusteella.

Palaa otsikoihin

Millaisista töistä kilpailussa palkitaan?

Kilpailuun voi ilmoittaa tekstin, työtavan, viestintään tai nimiin liittyvän työn, jolla on edistetty hyvää virkakieltä. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi

  • hyvä tai parannettu teksti, useiden tekstien kokonaisuus tai kuvan ja tekstin kokonaisuus

  • tekstejä, viestintää tai palvelua parantava toimintatapa, prosessi tai järjestelmä (esim. tekstien tuottamisen tapa, saavutettavuuden parantaminen, palautteen kerääminen teksteistä)

  • hyvin valittu organisaationnimi, onnistunut nimiuudistus tai hyvä menettelytapa, jolla nimiä suunnitellaan (esim. ohjeisto, prosessikuvaus, asiantuntijatyöryhmä).

Tämän vuoden kilpailussa erityiseksi ansioksi katsotaan se, että

  • työssä on otettu huomioon sekä suomi että ruotsi

  • toiminnasta on saatu mitattavia tai havaittavia tuloksia (esim. säästöjä, positiivista asiakaspalautetta)

  • on kehitetty uudenlaisia työtapoja selkeiden tekstien tuottamiseen tai viestinnän parantamiseen.

Kilpailuun ehdotetun työn ei tarvitse olla aivan tuore eikä toisaalta välttämättä valmiskaan: Kilpailuun hyväksytään mukaan sellaiset muutaman viime vuoden sisällä loppuneet hankkeet, joiden työn tulokset ovat edelleen ajankohtaisia ja hyödyllisiä. Kilpailuun voi ehdottaa mukaan myös vielä käynnissä olevan lupaavan hankkeen. Ennen lokakuuta ehtii siis vielä aloittaa ja ilmoittaa työn kilpailuun!   

Palaa otsikoihin

Miten ilmoitat ehdokkaan kilpailuun?

Täytä ilmoittautumislomake ja kuvaa siinä lyhyesti teksti tai toimet, jotka ovat palkitsemisen arvoiset. Kerro, millaisia hyötyjä ehdokastyöstä on ollut tai on odotettavissa. Voit liittää mukaan aineistoa: esimerkiksi linkin tekstiin, prosessikaavioon tai verkkosivuille.

Varmistamme ehdokkaan suostumuksen ja kirjoitamme esittelyn ja uutisen ehdokastyöstä verkkosivuillemme.

Kilpailu sulkeutuu 14.9.2018. Lähetä ehdotuksesi kuitenkin mahdollisimman pian, jotta ehdimme esitellä sitä sivuillamme.

Ilmoittautumislomake

Teksti: Marianne Laaksonen ja Liisa Raevaara

Palaa otsikoihin