Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vuoden selväsanainen 2016


Vuoden selväsanainen -palkinnon luovutus 2016. Kuva: Kuntaliitto.
Petri Jääskeläinen luovuttaa palkinnon Lea Ansamaalle (oik.) ja Sini Sivoselle. Keskellä Ulla-Maija Forsberg.

Vuoden selväsanainen julistettiin 18.10.2016 Demokratiapäivän tilaisuudessa Kuntatalossa. Palkinnon saajan valitsi ja palkinnon luovutti kolmesta loppukilpailuun päässeestä ehdokkaasta eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Voittajille annettiin mattopiiska tunnustukseksi virkakielen tomuttamisesta.

Petri Jääskeläisen puhe

Palaa otsikoihin

Voittajat

Vuoden selväsanainen 2016 on työpari Lea Ansamaa ja sosiaalityöntekijä Sini Sivonen Oulun kaupungista.

Ansamaa ja Sivonen uudistivat omaishoidon päätöstekstejä ja ottivat tekstejä työstäessään huomioon ehdotukset, joita olivat pyytäneet kaupungin työntekijöitä, asiakkaita sekä kaupunkilaisia. Teksteissä pääasia nostettiin alkuun, puhuttelua selkeytettiin ja sävyä muutettiin vähemmän viralliseksi.

Voittajien työn esittely

Palaa otsikoihin

Kunniamaininnat

Kunniamaininnan saivat Liikennevirasto ja sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

Liikennevirasto lähti tavoittamaan kaupunkilaisia ja viestimään uudella tavalla käyttäen hyväksi kuvia, karttoja ja sosiaalista mediaa.Liikenneviraston toiminta koskettaa laajoja piirejä, myös tavallisia kansalaisia. Päivi Nerg on aktiivinen viestijä ja on puhunut tiedotusvälineissä koko kansalle monimutkaisista ja tunteita herättävistä maahanmuuttoasioista avoimesti ja selkeästi.

Palaa otsikoihin

Lehdistön suosikki

Lehdistön suosikiksi valittiin Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä. Kolarissa esityslistat ja päätökset tehtiin helpommin luettavaksi tavallisille ihmisille, ja siinä oli Antti Määtällä ratkaiseva osuus.

Loppukilpailun kolme osallistujaa valitsi raati, johon kuuluivat Kotimaisten kielten keskus, Kuntaliitto, Selkokeskus, Suomen Journalistiliitto, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke.

Antti Määtän kiitos

Palaa otsikoihin

Vuoden selväsanainen -palkinnosta mediassa

Selväsanainen työpari palkittiin. Kunta-tv 20.10.2016
Vuoden selväsanaiset uudistivat omaishoidon päätöstekstejä Oulussa. Kuntalehti 18.10.2016
Yle Uutiset 18.10.2016. Oululaiset saivat palkinnon selkokielisyydestä: suomensivat virkamiesten kapulakielen.
Yle Puheen iltapäivä (kohdassa 51.35, kuunneltavissa 25.10. asti)
Yle radio 1 Kultakuume
(kohdassa 1.48, kuunneltavissa 17.11. asti)
Journalisti 18.10.2016

Palaa otsikoihin

Mikä on Vuoden selväsanainen -palkinto?

Vuoden selväsanainen -palkinto jaetaan vuodesta 2016 alkaen joka toinen vuosi hyvän virkakielen ja joka toinen vuosi selkokielen edistäjälle. Selkokeskus on myöntänyt vuodesta 1996 tämän nimisen palkinnon tahoille, jotka ovat edistäneet viestintää erityisryhmille.

Virkakielipalkinnon saaja on teksteillään tai toimillaan edistänyt selkeää kielenkäyttöä ja viestintää. Ne ovat myös parantaneet palveluiden saavutettavuutta ja kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa. Palkintona annetaan mattopiiska tunnustukseksi viranomaisviestinnän raikastamisesta.

Palaa otsikoihin

Ketkä voivat olla ehdokkaina Vuoden selväsanaiseksi?

Ehdokkaina voivat olla julkishallinnon viranomaiset (valtion, maakunnan tai kunnan viranomaiset), niiden työntekijä tai ryhmä työntekijöitä. Lisäksi osallistujina voivat olla muut julkishallinnon viranomais- ja palvelutehtäviä suorittavat tahot ja niiden työntekijät.

Palaa otsikoihin

Millaisista töistä kilpailussa palkitaan?

Kilpailuun voi osallistua esittämällä

  • hyvän tekstin, useiden tekstien kokonaisuuden tai kuvan ja tekstin kokonaisuuden

  • hyvän, viestintää parantavan menettely- tai palvelutavan (esimerkiksi henkilökohtainen palvelu, tavoitettavuus, hyvä digitaalinen viestintä), prosessin tai järjestelmän

  • hyvin valitun organisaationnimen, onnistuneen nimiuudistuksen tai hyvän menettelytavan (esim. ohjeisto, prosessikuvaus, asiantuntijatyöryhmä), jolla nimiä suunnitellaan.

Kuka tahansa saattaa ilmoittaa ehdokkaan: viranomainen itse, asiakas, kansalainen, tiedotusväline tai toinen viranomainen jne.

Palaa otsikoihin