Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ympäristöministeriö ja kumppanit käänsivät ilmastotieteen ja -politiikan kuviksi

Ilmastotiede on vaikeaa. Syy-seuraussuhteet eivät ole ilmeisiä, muutokset ovat hitaita, prosessit eivät maallikoille avaudu.

Myös ilmastopolitiikka on vaikeaa. Mitä se edes on? Energiapolitiikkaa, metsäpolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, veropolitiikkaa, tukipolitiikkaa, kehitysyhteistyörahoitusta. Sarja erilaisia toimia, joiden yhteisenä tavoitteena on tehdä Suomesta ja maailmasta vähäpäästöisempi.

Ilmastotieteestä ja ilmastopolitiikasta viestiminen se vasta vaikeaa onkin. Onneksi ympäristöministeriö ei tee tätä työtä yksin, vaan ympärillä on laaja joukko asiantuntijaorganisaatioita. Yhdessä näiden tahojen kanssa löimme viisaat päämme yhteen ja käänsimme ilmastotiedettä ja ilmastopolitiikkaa helposti ymmärrettäviksi kuviksi.

Ympäristöministeriö vetää valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmää, jonka yhteisinä projekteina ilmastoaiheiset visualisoinnit ovat syntyneet.

Tavoitteenamme oli:

  1. tehdä hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viidennen arviointiraportin sisältöä ymmärrettäväksi toimittajille, opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille;
  2. koota yhdeksi paketiksi Suomen ilmastopoliittista dataa ja tavoitteita.

Aloitimme suunnittelun syksyllä 2013 yhdessä graafikko Rebekka Gröhnin kanssa, ja viimeisimmät ilmastopolitiikan kuvat valmistuivat kesäkuussa 2015. Saimme kehuja somessa, kasvotusten, tutkijoilta, poliitikoilta. Kaikkein paras kiitos on kuitenkin ollut huomata, että graafit ovat olleet kovassa käytössä muun muassa uutislähetyksissä ja opetuskalvoissa.

Ilmastotieteen infografiikat syntyivät Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskus SYKEn, VTT:n ja YM:n yhteistyönä. Ilmastopolitiikan infografiikkoja olivat tuottamassa YM, TEM ja MMM.