Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Verohallinnon verkkosivumalli

Verohallinnossa on uudistettu uudelle yrittäjälle suunnattuja verkkosivuja, esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajille tarkoitettu sivukokonaisuus Yrityksen perustaminen – liikkeen- ja ammatinharjoittaja.

Vanha teksti oli suurimmaksi osaksi kolmannessa persoonassa tai passiivissa:

Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus.

Jos hän [= liikkeen- ja ammatinharjoittaja] on aikaisemminkin harjoittanut elinkeinotoimintaa -- hänen on käytettävä samaa Y-tunnusta kuin aiemmin.

Nyt lukijaa puhutellaan suoraan ja hänelle annetaan selkeitä toimintaohjeita:

Täytä perustamisilmoitus.

Jos olet aikaisemminkin harjoittanut elinkeinotoimintaa – käytä samaa Y-tunnusta kuin aiemmin.

Vanhoilla sivuilla monet alaotsikoista olivat substantiiveja tai muuten substantiivityyliä:

Y-tunnus

Ilmoittautuminen rekistereihin

Otsikoita muokattiin aktiivisemmiksi:

Tee ilmoitus hyvissä ajoin

Miten toiminimen voi suojata 

Tekstiä lyhennettiin ja ryhmiteltiin uudelleen. Tärkeistä kokonaisuuksista tehtiin omia alasivuja, joissa on uuttakin sisältöä. Muutokset tehtiin sen perusteella, mitä asioita uudet yrittäjät ovat pitäneet vaikeina ja mistä tulee paljon kysymyksiä asiakaspalveluun. Myös alasivut ovat lyhyitä ja keskittyvät siihen, miten yrittäjän pitäisi toimia.

Navigointia haluttiin helpottaa ja selkiyttää. Lukijaa ohjataan eteenpäin muille sivuille. Esimerkiksi alasivut tulevat nyt paremmin esiin, ja tekstissä on suoria linkkejä lomakkeisiin ja sähköisiin asiointipalveluihin.

Yrityksen perustaminen -sivut ovat yritysmuotokohtaisia. Eri yritysmuodoille on siis oma sivunsa. Osa muidenkin yritysmuotojen sivuista on jo muokattu saman mallin mukaan, ja loput päivitetään syksyn 2015 aikana.