Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Satakunnan sairaanhoitopiiri tarjoaa potilailleen tietoa selkokielellä

Vuonna 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri teki strategisen valinnan: Haluamme antaa potilaille informaatiota selkokielellä. Tavoitteena on, että jonakin päivänä sairaanhoitopiirin kaikki eniten käytetyt ja tärkeimmät potilasohjeet ovat selkokielisiä.

Selkokielellä tarjottava informaatio on tarkoitettu koko väestölle ikään, asemaan tai diagnoosiin katsomatta. Selkokielisen materiaalin käyttöönotossa tavoitteena on parantaa potilaan ja asiakkaan asemaa. Tarkoitus on, että potilas ymmärtää sairauttaan ja hoitoaan entistä paremmin, kun ohjeistus on selkeää.

Keskeinen osa hoitotyötä on potilaan ohjaus. Ohjaustilanteessa ja kirjallisen potilasohjeen avulla potilas saa lisää tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta. Tieto auttaa potilasta sitoutumaan hoitoon ja toteuttamaan sitä itsenäisesti ja oikein. Siksi myös paraneminen nopeutuu. Tutkimusten mukaan onnistunut potilaan ohjaus vähentää potilaan ahdistusta, pelkoa ja jopa kivun tunnetta. (mm. Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002.)

Potilaille on tarjolla runsaasti selkeää, helposti omaksuttavaa informaatiota sairaanhoitopiirin uusilla (julkaistu 9/2014) verkkosivuilla. Lisäksi potilaiden käytössä on jo useita selkokielisiä potilasohjeita ja laajempia potilasoppaita. Selkokielellä tuotettua materiaalia on myös testattu potilailla ja siitä on kerätty palautetta. Palaute on ollut erittäin positiivista.

Selkokielen on myös huomattu säästävän aikaa ja resursseja, kun asiat tiedotetaan kerralla selkeästi. Esimerkiksi on todettu,  että sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot potilasasiamieheen ovat vähentyneet uusien selkoverkkosivujen julkaisemisen jälkeen. Potilaat löytävät aiempaa paremmin tarvitsemansa lomakkeet, eikä niitä tarvitse kysyä potilasasiamieheltä.

Koska selkokieli on havaittu hyväksi keinoksi informoida ihmisiä, on sairaanhoitopiirin sisällä koulutettu uusia selkokielen osaajia. Paikallisten sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa on käynnistetty keskustelu selkokielen saamisesta osaksi normaaleja oppisisältöjä. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri jakaa hyvää käytäntöään muille ja on kouluttanut Vaasan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa selkokielen osaajiksi. Myös Vaasan sairaanhoitopiiri alkaa tuottaa informaatiota potilailleen selkokielellä.


Lainauksia potilaiden antamasta palautteesta

”Ohjeet olivat selkeästi laaditut, ja niistä sai melko tarkan kuvauksen tapahtumasta ja hoidon kulusta.”

”Tavallinen ihminenkin ymmärtää, mitä lukee”

”…Harva meistä vanhuksista ymmärtää jos selostuksessa on useampia sanoja latinaa, kuten yleensä lääkärien lausunnoissa on.

Toiseksi asiaksi painotan sitä, että me vanhukset, vaikka tarkkaavaisesti kuuntelemme lääkärien ja hoitajien puhetta ja vaikka kuinka hyvin kuullessamme ymmärrämme, jo kotiin päästyämme voimme arvuutella miten mikäkin asia olikaan.

… Erittäin paljon kiitoksia. Monelta kysymykseltä ja arvailulta säästytään. Kiitos.”

”…tulee turvallinen olo, kun tietää mitä hoidossa tapahtuu.”

”Kunpa saataisiin kaikki yhtä selkokielisiksi.”

”Kiitos sivustojen selkokielisyydestä! Olette todellakin ajassa edellä. Muut alkavat vasta rämpiä sivustojensa esteettömyyden edistämiseksi!!!! Viekää sanaa eteenpäin, koska suurin este on asenteet ja tietoisuus hyödystä kuntalaisille.”