Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pieni vihreä kirjanen – Mavin askel kohti selkeämpää virkakieltä

Maaseutuvirasto eli Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston käytöstä Suomessa. Pidämme huolta siitä, että asiakkaamme saavat viljelijätuet, maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein.

Asiakkaillemme, kuten viljelijöille, tukiasiat hausta aina maksuun asti näyttäytyvät monenlaisina teksteinä, kuten tiedotteina, ohjeina, lomakkeina, määräyksinä ja oppaina. Tavoitteemme on, että tekstit ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Kuten virkakielelle tyypillistä, on kapulakieltäkin päässyt ajoittain pesiytymään teksteihin. Punainen lanka on saattanut piiloutua passiivin taa tai lässähtää lauseenvastikkeiden lomaan. Selkeän kielen sarkaa on siis vielä kynnettävänä.

Maataloustukien muutokset selkeään muotoon

​Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka uudistui vuosille 2014–2020. Uudistuneet tukiehdot tulivat voimaan vuonna 2015. Syksyllä 2014 valmistelimme Mavissa tiiviisti seuraavan kevään tukihakua, jossa viljelijät hakisivat ensimmäistä kertaa uudistuneita tukia.

Säädösvalmistelu oli vielä kesken, mutta viljelijöiden tiedonjano jo kova. Päätimme tehdä viljelijöille esitteen, jossa kertoisimme, mikä viljelijän näkökulmasta muuttuu maataloustukien uudistuessa. Säädösluonnosten kopioinnin sijaan oli aika vaihtaa asiakkaan näkökulmaan ja aloittaa katalien kapulakasvien kitkentä.

Esitteen teko alkoi. Tekstejä laadittiin yhteisin pelisäännöin ylitarkastajien ja viestinnän kesken. Luonnosteltiin tekstejä, viilattiin pilkkua, väisteltiin passiivia, vaihdeltiin sanajärjestyksiä, seliteltiin termejä, otettiin virke pois ja lisättiin kaksi tilalle. Huomattiin, että säädösvalmistelu oli jälleen edennyt ja asia oli ehtinyt muuttua. Toistettiin sama työ.

Joulukuun alussa saimme taputella toisiamme selkään: vihreäsävyinen esitteemme valmistui, ja olimme lopputulokseen tyytyväisiä. Oleelliset tiedot maataloustukien uudistuksista olivat nyt mielestämme varsin onnistuneessa paketissa matkalla viljelijöille. Tukiasiat eivät olleet yksinkertaisia, mutta selkeästi ilmaistuna niiden ymmärtäminen olisi helpompaa.

Myös teuvalaisen maanviljelijä-muusikko Simo Rallin postiluukku oli kolahtanut. Palautteen saimme lukea Maaseudun Tulevaisuuden Kantri-liitteestä. Rallin näkemys ”pienestä vihreästä kirjasesta” sykähdytti. ”Paljoakaan selkeämmin tätä tukihärdelliä ei voi kuvata”, arvioi Ralli julkaisuamme.

Selkeät tavoitteet myös jatkossa

Pieni vihreä kirjanen oli yksi onnistumisistamme. Muitakin ponnisteluja hyvän virkakielen eteen Mavissa on tehty. Tuoreimpana toimenpiteenä nimitimme virastoon oman virkakielivastaavan ja virkakielen kehittämistiimin. Tavoitteena on edistää hyvän virkakielen käyttöä ja välittää sen ilosanomaa.

Selkeän kielen siementen kylvö on siis alkanut Mavissa. Sadosta odotellaan runsasta.