Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Asiakaslähtöisyyteen tehokkaalla verkkokurssilla

Maanmittauslaitoksen vastuulla on maanmittaustoimitusten tekeminen maassamme. Henkilöstöä työskentelee näissä tehtävissä noin 750. Työntekijät toimivat 5−15 hengen tiimeissä eri puolilla Suomea − aina Inarista Ahvenanmaalle.

Maanmittaustoimituksia ovat esimerkiksi lohkomiset, joissa erotetaan tontti omaksi kiinteistökseen. Maanmittaustoimituksissa päätetään myös korvauksista, joita maksetaan rata- ja maatiehankkeiden maanpohjan ja haittojen kiinteistön omistajille.

Toimitukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Niistä pidetään kokouksia maanomistajien kanssa ja usein niissä tehdään maastotöitä ja maastokatselmuksia, joihin omistajat voivat osallistua. Työntekijöiden pitää siis toimia hyvin asiakaslähtöisesti. Erityisen tärkeää on selkeä ja ymmärrettävä suullinen ilmaisu.

Uusi tapa ammattitaidon varmistamiseen − verkkokurssi asiakaslähtöisyydestä

Maanmittauslaitos on tehnyt monimuotoisen koulutuskokonaisuuden asiakaslähtöisyydestä. Sen perustana on verkkokurssi, jota täydennetään tiimien keskustelutilaisuuksilla. Koulutuksessa yhdistetään yksilökoulutus ja yhteisöllinen koulutus tiimeissä.

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä osasta. Kunkin kurssiosan läpikäynti kestää noin 30−40 minuuttia. Työntekijät suorittavat kaksi ensimmäistä osaa omaa tahtiaan. Tämän jälkeen jokainen tiimi keskustelee sille asetetuista aiheista. Kahden viimeisen osan jälkeen keskustellaan vielä tiimeissä kurssin aihepiireistä.

Alla on kuva kurssikokonaisuudesta. Kuva suurenee klikkaamalla.

Onnistumistarina MML kuva

Tulokset

Kurssin suorittaneilta pyydettiin palautetta. He antoivat yleisarvosanan 4 asteikolla 1−5, jossa 1 on huonoin ja 5 paras arvosana. Arvosana kurssista oli erinomainen, varsinkin kun ottaa huomioon, että kyseessä oli asenteisiin vaikuttamaan pyrkivä kurssi. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että kurssi räätälöitiin juuri maanmittaustoimitusten henkilöstölle. Kurssiin liittyvät case-videot saivat erinomaisen vastaanoton.

Maanmittauslaitos säästi verkkokurssin avulla noin 60 % kustannuksissa verrattuna siihen, että olisimme järjestäneet kaikille noin 750 henkilölle kurssin asiakaslähtöisyydestä pienryhmissä face-to-face-koulutuksena eri puolilla Suomea.

Nykyään jokaisen uuden maanmittaustoimitusten työntekijän on suoritettava verkkokurssi ennen kuin hän on pätevä työhönsä. Verkkokurssista on hyötyä täten pitkälle tulevaisuuteen. Koulutusrahoja on säästetty jo tähän mennessä satoja tuhansia eroja. Lisäksi työntekijät kertovat arvioissaan, että he ovat alkaneet kiinnittää aiempaa enemmän huomiota selkeään kielenkäyttöön.