Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Selkoesitteet ovat osa hyvää asiakaspalvelua

Kela julkaisee vuosittain selkosuomeksi ja -ruotsiksi kirjoitettuja etuusesitteitä. Paperille painettu esite on yhä tarpeellinen tuote.

Miksi yhä paperille?

Asiakkaita kannustetaan hoitamaan mahdollisimman suuri osa Kela-asioistaan verkkopalvelussa (kela.fi/asiointipalvelu). Siksi verkossa, kela.fi:ssä, myös tarjotaan eniten tietoa etuuksista ja niiden hakemisesta sekä Kelan tarjoamista palveluista.

Yleiskielinen verkkoteksti ei kuitenkaan palvele kaikkia. Tämän takia Kela julkaisee myös painettuja selkokielisiä esitteitä.

Selkoesitteistä hyötyvät etenkin henkilöt, joilla on kielellisen hahmottamisen vaikeuksia. Heidän lisäkseen esitteitä käyttävät ne maahanmuuttajat, jotka osaavat jonkin verran suomea tai ruotsia.
Paperiesitteessä on myös helpompi palata uudelleen asiaan kuin verkkosivustolla, jossa pääsee koko ajan eteenpäin ja uusiin aiheisiin.

Eron huomaa

Esimerkiksi peruspäivärahasta kerrotaan kela.fi:ssä näin:
Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Enimmäisajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea.

Selkoesitteessä sama asia on ilmaistu tällä tavalla:
Peruspäiväraha
Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa. Sitä maksetaan enintään 500 päivää.

Selkoesitteessä on vähemmän tietoa ja yksityiskohtia. Tekstissä on myös vähemmän termejä, joiden ymmärtämiseksi vaaditaan jo jonkin verran taustatietoja työttömyysturvasta.

Yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa

Kelan tiedottajia on koulutettu selkokielen periaatteisiin. Selkokeskuksen ja ruotsinkielisen LL-Centerin kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, sillä etenkin uusista etuuksista kertovien lakitekstien selkeyttäminen vaatii selkokielen erityisosaamista.

− Selkoesitteet palvelevat niitä lukijoita, joiden on kaikkein vaikeinta saada selvää Kelan etuuksista. Esitteissä kieltä on yksinkertaistettu selkokielen periaatteiden mukaan. Lisäksi tekstin taitossa on otettu huomioon lukemista helpottavat selkojulkaisun periaatteet. Myös esitteiden päivitykset on tarkistettu Selkokeskuksessa, jotta kieli ei vähitellen muuttuisi selkoesitteissä vaikeammaksi, kertoo kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta.

Helpottaa myös käännöstyötä

Etuusesitteet käännetään ja julkaistaan joka toinen vuosi englanniksi, venäjäksi, viroksi ja saameksi. Vaikka ajantasaiset etuusmäärät täytyy tarkistaa muista lähteistä, esitteiden kieliversioita käytetään ja kaivataan.

Lyhyt ja ytimekäs selkokielinen esite on hyvä käsikirjoitus, kun suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän yleispiirteitä ja Kelan etuuksia kuvataan toisesta kulttuurista tuleville asiakkaille.