Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kelaan nimistötyöryhmä toimivien nimien takeeksi

Kelaan perustettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä nimistötyöryhmä. Ryhmällä on keskeinen merkitys esimerkiksi pohdittaessa uuden organisaation yksikön nimiä. Ryhmä kokoaa intranetiin periaatteet, joiden mukaan uusia nimiä luodaan, olipa kyse yksikön nimistä tai hankkeiden nimistä. Onnistumistarina havainnollistaa, mitä kaikkea hyvän nimen luomisessa pitää ottaa huomioon: Miten nimi toimii tekstissä? Miten se on käännettävissä ruotsiksi?

Miten syntyi yksikön nimi tieto- ja viestintäyksikkö I fakta- och kommunikationsenheten?

Sekä Kelan keskushallinnon että paikallishallinnon yksiköt järjestellään uudelleen vuoden 2016 alusta alkaen. Uudistuksessa päädyttiin siihen, että tutkimustoiminta sekä aktuaari- ja tilastotoiminnot yhdistetään samaan yksikköön. Ne ovat tähän asti olleet omia osastojaan. Tähän yksikköön päätettiin sijoittaa myös viestintä- ja kielenkäännöspalvelut, jotka taas ovat olleet osa Kelan hallinto-osaston toimialaa.

Mikä nimeksi uudelle yksikölle?

Mikä yksikön nimi kuvaisi näitä kaikkia toimintoja?  Varteenotettavana vaihtoehtona tuli ensin ”tiedon tuottamisen yksikkö”. Sanaliitto ”tiedon tuottaminen” alkuosassa teki viestinnässä työskentelevien mielestä nimiehdotuksesta kankean. Tämä tulee esiin esimerkiksi virkkeessä ”Tiedon tuottamisen yksikön budjettiehdotuksen aikaraja on - -.” Nimiehdotus huomattiin hankalaksi myös ruotsintamisen kannalta. Kaksikielisenä organisaationa Kelan kaikilla organisaatioyksiköillä täytyy nimittäin olla sekä suomen- että ruotsinkieliset nimet.

Seuraava ehdotus yksikön nimeksi oli ”tietoyksikkö”. Tämä ytimekäs nimiehdotus sai laajalti kannatusta. Sen ruotsinkieliset muodot ”Informationsenheten” tai ”Dataenheten” eivät kuitenkaan antaneet oikeaa mielikuvaa yksiköstä. Fakta-alkuinen nimi olisi voinut olla toimiva, mutta yhdyssana ”Faktaenheten” ei tuntunut luontevalta.

Ruotsintamisesta hyötyä myös suomen kielelle

Pohdinnan jälkeen päädyttiin nimeen tieto- ja viestintäyksikkö. Monien mielestä tämä nimi kuvaa vähintään kohtuullisesti uuden yksikön toimintoja, vaikka pohdittiinkin sitä, tuleeko tutkimustoiminta riittävästi esille. Lopullisen hyväksyntänsä nimiehdotus sai kääntäjiltä, joiden mukaan Fakta- och kommunikationsenheten on luonteva. Nimi toimii myös osana tekstiä: ”Tieto- ja viestintäyksikön budjettiehdotuksen aikaraja on - -”.

Nimiehdotuksen eri vaiheet vahvistavat, kuinka tärkeää käytännössä on, että kaksikielisessä organisaatiossa nimet mietitään samaan aikaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämä näkökohta jää helposti vähemmälle huomiolle, kun hallintokieli on yleensä suomi, ellei se sitten ole englanti.