Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielikampanjan avajaisten puheet


Palaa otsikoihin

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen avajaispuhe

Hyvät kuulijat!

On ilo avata Suomen ensimmäinen hyvän virkakielen kampanja! Ja mikä parasta, vietämme tänään kansainvälistä selkeän kielen päivää.

Merkittävä päivä suomen kielen kannalta oli myös viime perjantai, jolloin liputimme Aleksis Kiven päivän kunniaksi.

Kuten tiedämme, Aleksis Kivi kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen romaanin. Mielestäni Seitsemän veljestä on vielä 150 vuoden jälkeenkin yhä niistä paras. Kiven kieli on niin runsasta, vahvaa ja ilmaisuvoimaista, ettei sen vertaista ole nähty.

Kivi hallitsi kielen. Se oli hänen työkalunsa. Myös virkamiesten on hallittava työkalunsa.

Teemme asiakaspalvelutyötä. Asiakkaamme on veronmaksaja, joka kuluttaa hallinnon palveluita. Yleensä tuotteemme paketoidaan sanoiksi. Niistä syntyy lakeja, pykäliä, päätöksiä, suunnitelmia, strategioita, sopimuksia, ohjeita ja neuvoja. Kieli on se väline, jolla palvelemme ihmisiä. Kieli on työkalumme ja sanat työn näkyvin tuotos.

Ammattilaisen pitää hallita työkalunsa. Siinä missä kirvesmies käyttää taitavasti kirvestä, virkamiehen pitää osata käyttää kieltään. Puheen ja kirjoituksen tärkein tarkoitus on tulla ymmärretyksi. Olemme epäonnistuneet, jos emme pysty käyttämään kieltä selkeästi eikä meitä sen vuoksi ymmärretä.

Se ei ole helppoa. Hyvällä virkakielellä on monta haastajaa. Lakikieli on monesti hämärää, kun se pyrkii kaventamaan tulkinnanvaraa sisällyttämällä kaiken mahdollisen yhteen lauseeseen. Tekniikan termit ja eurobyrokratiasta käännetyt ilmaisut työntävät kuulijan luotaan. Talouden ja suunnittelijoiden kieli on monesti munkkilatinaa muille.

Englannista asiaa kirkastamaan napatut sanat karkottavat kuulijat, vaikka olisivat miten selviä niiden käyttäjälle itselleen. Sivistyssanat ehkä osoittavat puhujan oppineisuuden, mutta aika harvoin edistävät ymmärrystä. Lyhenteillä selvänkin asian pystyy muuttamaan sellaiseksi, että sitä ei kukaan ymmärrä.

Kirvesmiehet eivät tee rakennuksia toisilleen, vaan asiakkailleen. Virkamaailman ammattilaistenkaan ei pidä käyttää vain toisten ammattilaisten ymmärtämää kieltä.

Kieli ei ole vain sanoja, vaan myös kielen logiikkaa ja rakennetta. Hyvässä lauseessa on subjekti, predikaatti ja objekti. Lauseessa joku tekee jotakin. Siinä ei ole liikaa muuta kohinaa joka hävittää viestin. Kumpi seuraavista lauseista miellyttää enemmän: ”Ministeriössä valmistellaan hankepäätöstä suunnitelmasta, jolla mahdollistetaan kokeilun käynnistäminen tieliikenteen käyttöperusteiseen maksuun liittyen” vai ”Ministeriö valmistelee tiemaksukokeilua”? – Esimerkki on tietysti keksitty, koska kokeilua ei valmistella. – Huono virkakieli vilisee noita edellisen lauseen tapaisia ilmaisuja.

Hyvän virkakielen kampanja on tärkeä avaus, jossa myös liikenne- ja viestintäministeriö on vahvasti mukana. On suuri ilo olla kampanjan kummi.

Kielen selkeys ja ymmärrettävyys täytyy ottaa entistä paremmin huomioon julkishallinnon asioiden valmistelussa ja viestinnässä.  Ymmärrettävä kieli ei synny kielen asiantuntijoiden jälkikäteen tekemällä tarkastustyöllä. Sujuvan kielen käyttö on jokaisen virkamiehen perustyötä. Virkamiehen ohjenuorana voisi olla filosofia mukaillen, että mitä ei voi sanoa selkeästi, sitä ei voi ajatellakaan selkeästi.

Selkeä virkakieli on kriittinen osa organisaation tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Selkeä kieli tukee aina myös julkisen toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selkeä kieli on palvelua, jota yhteiskunta saa viranomaisiltaan vaatia.

Olemme valinneet liikenne- ja viestintäministeriössä uuden tieliikennelain virkakielikampanjan pilottihankkeeksi. Sen valmistelussa kiinnitetään erityinen huomio kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, erityisesti siksi, että laki koskee kaikkia tiellä liikkuvia. Kaikkia meitä.

Hyvän virkakielen toimintaohjelma antaa hyviä käytännön eväitä kampanjan toteuttamiseen missä tahansa julkishallinnon organisaatiossa. Kannustan virastoja ja kuntia rohkeasti mukaan hyvän virkakielen kampanjaan.

Julkishallinnon on oltava entistäkin tarkempi siitä, että meitä ymmärretään, kun teemme päätöksiä ja kerromme asioistamme. Emme ole Aleksis Kiviä emmekä sellaisiksi tule. Veronmaksajalla on kuitenkin kaikki syy ja oikeus vaatia, että pystymme ymmärrettävästi kertomaan, mitä heidän hyväkseen teemme. 

Menestystä Hyvään virkakieleen -kampanjalle!

Palaa otsikoihin

Pääministeri Alexander Stubbin tervehdys

Suomi on tullut pitkän matkan Seitsemän veljeksen maailmasta. Käytännössä jokainen suomalainen osaa lukea ja kirjoittaa. Siitä on syytä olla ylpeä.

Kieli on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Maapalloistuminen tuo omat mausteensa kieleemme. Myös sosiaalinen media vaikuttaa siihen, kuinka käytämme kieltä, kirjoitamme ja kommunikoimme.

Tässä ajassa kampanja hyvän virkakielen puolesta on enemmän kuin tervetullut. Maailman monimutkaistumisen ei tarvitse kuitenkaan välttämättä tarkoittaa lakitekstien tai arjen asioinnin muuttumista yhtä monimutkaiseksi. Asiat on pystyttävä ilmaisemaan selkeästi. Liian usein toimimme ranskalaisen matemaatikko Blaire Pascalin ajatuksen mukaisesti: ”Olen kirjoittanut pitkän kirjeen, koska minulla ei ollut aikaa kirjoittaa lyhyttä.”

Hyvän virkakielen kampanja kattaa kaikki virastot ja kunnat. Siten kampanja koskettaa oikeasti tavalla tai toisella meitä kaikkia.

Sana ministeri tulee latinankielen sanasta minister, joka tarkoittaa palvelijaa. Ministerit, ministeriöt, virastot ja kunnat palvelevat kaikki viime kädessä yhtä tarkoitusta: Suomen ja sen kansan etua. Yksinkertaisimmillaan tämä lähtee siitä, että me teemme sen ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä.

Alexander Stubb

Palaa otsikoihin

Johtaja Pirkko Nuolijärven puhe

Arvoisa kansliapäällikkö! Hyvät läsnäolijat! Bästa deltagare!

On ilo seistä tässä ja nähdä teidät kaikki täällä aloittamassa virkakielikampanjaa. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa esitettiin ajatus toimintaohjelman laatimisesta. Hyvän virkakielen toimintaohjelma laadittiinkin opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä, ja yksi ohjelman ehdotuksista on virkakielikampanjan käynnistäminen. Kampanja-aika on lokakuusta 2014 aina vuoden 2015 loppuun asti.

Tällä kampanjalla on oikeastaan sangen pitkät juuret, jos ajatellaan kaikkea sitä työtä, mitä virkakielen hyväksi on tässä maassa tehty. Vaikka virkakieltä usein moititaankin, on myös totta, että on olemassa paljon hyvää virkakieltä, ja monet virastot tekevät koko ajan työtä kielenkäyttönsä parantamiseksi. Kampanjan aikana kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia hyvän virkakielen käyttöön ja käsitellään eri tavoin sitä, mitä viranomaiset voivat tehdä entistä asiallisemman, selkeämmän ja ymmärrettävämmän kielen hyväksi. Viranomaisia kannustetaan myös yhteistyöhön ja siihen, että omat hyvät ratkaisut kannattaa kertoa muillekin ja että muilta virastoilta voi puolestaan saada hyviä ideoita omaan työhön.

Här i Finland använder vi två språk i förvaltningen, och denna kampanj gäller både myndighetsfinska och myndighetssvenska. Det händer ofta att man noggrant skriver en text på finska och sedan – ofta mycket hastigt och billigt – översätter den till svenska. Det bästa sättet är dock att göra texter på finska och på svenska samtidigt. Båda texterna blir bättre, när man kan jämföra dem hela tiden.

Ketkä sitten kannustavat ja auttavat tässä työssä? Virkakielen parantamista pitävät esillä ja virastojen tukena ovat valtiovarainministeriön organisoima Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus. Yksissä tuumin nämä ovat myös valmistelleet kampanjaa.

Kotuksen virkakieli- ja nimistöasiantuntijat ovat laatineet Kotuksen sivuille monenlaista aineistoa virastojen ja niiden työntekijöiden tueksi, ja aineistoa tehdään kaiken aikaa lisää. Luonnollisesti tarjotaan myös maksullista koulutusta halukkaille virastoille. Niin ikään Kehitysvammaliiton Selkokeskus on tehnyt aineistoa, joka sekin löytyy Kotuksen sivuilta.

Kampanja on jo ennen alkamistaan herättänyt paljon kiinnostusta. Sen kummina toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Muutamat virastot, liikenne- ja viestintäministeriö, Verohallinto, Maahanmuuttovirasto ja Kela, sekä Tampereen kaupunki ja Vaasan kaupunki ovat lupautuneet toimimaan pilotteina, jotka ensimmäisinä soveltavat joitakin toimintaohjelman suosituksista. Pilottien kokemusten perusteella voidaan sitten antaa apua muillekin.

Kiitän tässä vaiheessa kaikkia yhteistyökumppaneita ja omia työtovereitani hyvästä yhteistyöstä ja asian pontevasta edistämisestä. Hyvän virkakielen edistämiseksi kannattaakin tehdä työtä monella rintamalla. Kun virkakieli on selkeää, säästyy paljon aikaa, vaivannäköä ja rahaa.

Palaa otsikoihin