Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielikampanja 2014–2015


Virkakielikampanja järjestettiin 13.10.2014–31.12.2015, jotta viranomaiset saisivat sysäyksen parantaa tekstejään ja kielenkäyttöään. Idea kampanjaan tuli Hyvän virkakielen toimintaohjelmasta, johon oli kirjattu toimenpide-ehdotus kampanjan järjestämiseksi. Kampanjaa veti Kotus, mutta rinnalla kampanjatyötä tekivät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kehitysvammaliitto (Selkokeskus), Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, erityisesti sen käännös- ja kielipalvelut, sekä eduskuntatiedotus.

Palaa otsikoihin

Virkakielikampanja liikkeelle

Hyvän virkakielen kampanja käynnistettiin eduskunnan Kansalaisinfossa 13.10.2014. Kampanjan avasi sen kummi, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Valtiovalta oli muutoinkin osallisena avajaisissa: tervehdyksensä lähettivät niin pääministeri Alexander Stubb kuin opetusministeri Krista Kiuru.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarinat ja tekstitalkoot

Onnistumistarinat-kilpailussa kerättiin virastoilta ja kunnilta onnistumistarinoita virkakielen parantamisesta. Innostavin tarina valittiin yleisöäänestyksessä. Parhaaksi onnistumistarinaksi äänestettiin Helsingin rakennusviraston Twitter-viestintä, ja hyväksi kakkoseksi tuli yhden äänen erolla Satakunnan sairaanhoitopiirin selkokielinen tiedotus. Onnistumistarinat ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä viranomaiset voivat tehdä parantaakseen viestintäänsä ja kirjoittamisen olosuhteita. Niihin voi tutustua virkakielen verkkosivuilla.


Tekstitalkoissa kerättiin ajatuksia siitä, miten viranomaisten tekstejä voidaan muokata paremmiksi. Talkoissa otettiin tarkasteluun viranomaisen tai organisaation teksti, josta muut talkoolaiset antoivat palautetta ja muokkausehdotuksia. Tekstin kirjoittanut viranomainen tai organisaatio seurasi muokkauksia ja kommentoi niitä ja käytti niitä myös apuna tekstin kehittelyssä. Talkoissa esitetyt ideat levisivät samalla yleiseen käyttöön.

Palaa otsikoihin

Kampanjan pilotit

Kela selkeytti pilottihankkeessaan alle 16-vuotiaan vammaistuen kela.fi-sivujen tekstit niin, että sivut tukevat hakemuslomakkeen täyttämistä. Tavoitteena oli löytää verkkotekstien selkeyttämiseen hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa laajemminkin.  Liikenne- ja viestintäministeriö oli valinnut kampanjan pilottihankkeeksi uuden tieliikennelain. Valintaa perusteli se, että tieliikennelaki koskettaa kaikkia kansalaisia, ja siksi sen valmistelussa on kiinnitettävä erityinen huomio kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Liikenteen turvallisuusvirasto uudisti pilottihankkeessaan asiakkaille lähetettäviä kirjeitä, ajokorttien muistutuskirjeitä, ajoneuvojen verotuksen selvityspyyntöjä ja lupakirjojen saatekirjeitä. Trafiin oli jo ennen kampanjan alkua perustettu Hyvän virkakielen ryhmä. Maahanmuuttovirasto valitsi pilottihankkeeksi asioinnin kulusta tiedottamisen ja asiointiprosessien yksinkertaistamisen, ja samalla arvioitiin työntekijöiden kirjoittamis- ja kielenkäyttökoulutuksen tarve.

Verohallinnon pilottihankkeessa testattiin tekstejä asiakkailla ja edistettiin yleisemminkin tekstien käytettävyystestausta. Kirjoittajille annettiin tietoa selkokielestä ja selkoistettiin verokorttia käsittelevä teksti. Verohallinto osallistui pilottiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Se edisti myös ruotsinkielisten kirjoittajien verkostoitumista.

Virkakielikampanjassa oli mukana myös kaksi pilottikuntaa. Tampereen kaupunki uudisti valmistelijan opas ja sisällytti siihen myös vaatimukset selkeästä kielestä. Lisäksi kaupunki teki selkokielisen esitteen terveyspalveluista yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena oli parantaa hallinnon avoimuutta ja kansalaisten tiedonsaantioikeuksien toteutumista.

Vaasan kaupunki valitsi kehittämiskohteekseen kaupunginhallituksen esityslistan valmistelutekstit. Pyrkimyksenä oli saada aikaan selkeämpiä ja lyhyempiä tekstejä suomeksi ja ruotsiksi. Vaasan kaupunki toteutti myös sanastotyön projekti yhdessä Vaasan yliopiston kanssa.

Palaa otsikoihin

Pilottien seminaari

Virkakielikampanjan pilotit kokoontuivat seminaariin 12.3.2015. Seminaarissa tiedotettiin kampanjan jatkosuunnitelmista ja keskusteltiin pilottien roolista niissä. Pilotit kertoivat hankkeidensa etenemisestä ja kyselivät toistensa kokemuksista. Seminaarissa pohdittiin myös hallintolain hyvän kielen vaatimuksen sisältöä: mitä merkitsevät lain adjektiivit asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä. Tilaisuudessa viriteltiin kampanjahankkeiden yhteistyötä yliopistojen kanssa, ja mukana oli myös yliopistojen tekstintutkijoita.

Palaa otsikoihin

Virkakielikampanjan päätöstilaisuus

Kansainvälisenä selkeän kielen päivänä tiistaina 13.10.2015 vietettiin virkakielikampanjan päätöstilaisuutta Säätytalossa. Tilaisuudessa palkittiin paras onnistumistarina ja kaikki kilpailuun osallistuneet virastot saivat kunniakirjan. Palkinnot jakoi kampanjan kummi Harri Pursiainen.

Kampanjan pilottivirastot ja -kunnat kertoivat, miten ne ovat parantaneet tekstejä tai kirjoittamisen käytäntöjä ja mitä hyötyä muutoksista on. Keskustelussa nousivat esiin monipuolisesti erilaiset näkökulmat kuten selkokielen tärkeys, sosiaalisen median mahdollisuudet, kaksikielisyyden huomioiminen ja sanavalintojen vaikutus asiakkaan kokemukseen tekstin selkeydestä.


Palaa otsikoihin