Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ohjeita selkokielellä kirjoittamiseen


Selkokieli on suomen kielen kielimuoto, joka palvelee erityisryhmiä.  Selkokielisen tekstin tulee olla vastaavaa yleiskielistä tekstiä selvästi helpommin ymmärrettävä. Selkokieli tukee niiden ihmisten tiedonsaantia, joille selkeä yleiskielikin on liian vaikeaa. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmien, maahanmuuttajien ja ikäihmisten joukossa. Selkokeskus on arvioinut, että selkokieltä tarvitsee noin puoli miljoonaa suomalaista.

Selkokieltä koskevat suomen kielen oikeinkirjoitussäännöt. Kun kirjoitat selkokieltä, pidä mielessä joitakin yleisiä ohjeita:
Palaa otsikoihin

Tekstin suunnittelu

–    Ota lähtökohdaksi lukijan näkökulma, älä organisaation.
o    Mitä lukija haluaa tietää ja mikä on hänelle olennaista?
o    Mikä on lukijalle uutta tietoa?
o    Miten teksti houkuttele lukijaa, jolle lukeminen tuottaa vaikeuksia?
o    Miten teksti alkaa, onko tekstin alussa kohtia, jotka puhuttelevat lukijaa ja käsittelevät lukijalle tärkeintä asiaa?
–    Mieti, mitä haluat lukijan omaksuvan asiasta.
o    Mikä on olennaista tietoa?
o    Mikä on ylimääräistä tietoa, jonka voit karsia?
o    Onko tekstissä myös perustietoa lukijalle, jolla ei entuudestaan tiedä asiasta mitään?
–    Tee tekstin rakenteesta looginen ja helposti avautuva.
o    Miten otsikko ja ensimmäiset lauseet liittyvät toisiinsa?
o    Missä järjestyksessä asiat kannattaa esittää?
o    Millaiset väliotsikot kannattelevat lukijaa eteenpäin ja auttavat jälkeenpäin kertaamaan?
–    Jaa teksti sopivankokoisiin kokonaisuuksiin.
o    Onko lukijan helppo hahmottaa tekstiä silmäilemällä esimerkiksi väliotsikoista, millaisia asioita teksti käsittelee?
o    Ovatko kappaleet sopivan lyhyitä, jotta lukija jaksaa ne lukea?
o    Liittyvätkö kappaleet luonnollisella tavalla toisiinsa, muodostuuko niistä kokonaisuus?
–    Ole konkreettinen: vältä abstrakteja ilmaisuja, viljele esimerkkejä.
o    Miten paljon tekstissä on vaikeita käsitteitä? Ovatko ne kaikki tarpeen?
o    Oletko selittänyt kaikki abstraktit käsitteet?
o    Oletko käyttänyt esimerkkejä, jotka avautuvat selkokieltä tarvitsevalle lukijalle?
–    Varo, ettei tekstiisi synny sisällöllisiä aukkoja.
o    Onko tekstissä kohtia, joita ei sanota suoraan, vaan jätetään lukijan pääteltäväksi?
o    Oletko ottanut huomioon sen, että lukijalla voi olla aiheesta paljon heikommat perustiedot kuin lukijalla, joka ei tarvitse selkokieltä?

Palaa otsikoihin

Sanat

–    Käytä jokapäiväisiä, tuttuja sanoja.
o    Käytätkö tekstissä tavanomaisia sanoja, joihin lukija törmää arjen tilanteissa?
–    Vältä erikoiskielten sanoja, selitä vaikeat sanat tekstissä.
o    Kuinka paljon tekstissäsi on erikoiskielisiä sanoja? Ovatko ne kaikki tarpeen?
o    Löytääkö lukija vaikean sanan selityksen helposti joko samasta tai seuraavasta lauseesta?
o    Löytyykö vaikealle sanalle selitys, joka ei johda lukijan ajatuksia harhaan?
–    Käytä sanoja niiden tavallisessa merkityksessä ja yhteydessä.
o    Oletko valinnut tekstiin sanoja, jotka lukija voi käsittää väärin (esimerkiksi aivovuoto)?
o    Auttaako sanan ympäristö lukijaa tulkitsemaan, mitä sana merkitsee?
–    Vältä pitkiä sanoja.
o    Hahmottaako lukija helposti, mistä sanoista yhdyssana koostuu?
o    Löytyykö pitkälle sanalle lyhyempi vaihtoehto, joka tarkoittaa samaa?
–    Käytä synonyymeja maltillisesti.
o    Pystyykö lukija tunnistamaan sanat vaivatta synonyymeiksi?
–    Harkitse tarkkaan, kun käytät kielikuvia tai sanontoja.
o    Ovatko kielikuvat ja sanonnat tavallisia ja usein puheessa esiintyviä?
o    Voiko kielikuvan tai sanonnan käsittää väärin?
–    Vältä lyhenteitä.
o    Oletko kirjoittanut auki tavallisetkin lyhenteet (esim., e/kk)?
Palaa otsikoihin

Kielen rakenteet

–    Suosi tavallisia verbimuotoja ja sijamuotoja.
o    Onko tekstissäsi tavanomaisia vai harvinaisempia verbimuotoja (teetättää, teetellä)?
o    Onko tekstissäsi tavanomaisia vai harvinaisempia sijamuotoja (väleittä, välein)?
–    Vältä lauseenvastikkeita.
o    Onko tekstissäsi päälauseen ja sivulauseen yhdistäviä lauseenvastikerakenteita, jotka ovat lukijalle vaikeita?
–    Vältä pitkiä määriteketjuja ja substantiivin ympärille rakentuvia lauseita.
o    Onko tekstissä lauseita, jossa yhdellä substantiivilla olisi monia määritesanoja?
o    Onko tekstissä "substantiivitautia", joka vaikeuttaa luettavuutta?
–    Käytä luonnollisia sidoskeinoja, joilla lauseet liittyvät toisiinsa.
o    Onko lukijan helppo hahmottaa, miten lauseet ja virkkeet liittyvät toisiinsa?
o    Vaikuttaako tekstin sidosteisuus luontevalta?
–    Suosi lyhyitä lauseita, joissa on yksinkertainen ja yleinen lauserakenne.
o    Onko taipuva verbi lauseen alkupuolella?
o    Onko tekstissä runsaasti helppoja peruslauseita, joissa lukija huomaa vaivatta lauseen tekijän, taipuvan verbin ja tekemisen kohteen?
o    Onko tekstissä paljon pitkiä lauseita, joissa on 8–10 sanaa tai yli?
–    Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa.
o    Miten monta tärkeää asiaa on sanottu yhdessä lauseessa?
o    Onko tärkein asia päälauseessa ja tarkennukset sivulauseessa?
–    Käytä lyhyitä, yksinkertaisia virkerakenteita.
o    Onko tekstissä vaikeasti luettavia upotettuja sivulauseita ?
o    Onko tekstissä runsaasti hankalia virkkeitä, joilla on useita sivulauseita?
–    Suosi suoraa sanajärjestystä.
o    Onko lukijan helppo havaita, mikä on lauseen subjekti ja mihin tekeminen kohdistuu?
–    Käytä passiivia vain, jos tekijää ei ole tarpeen mainita.
o    Onko tekstissä turhia  passiivilauseita, jotka voisi helposti muuttaa aktiivilauseksi?
–    Vältä tarpeettomia kieltomuotoja.
o    Voisiko kieltomuotoiset lauseet muuttaa myöntömuotoisiksi ilman, että lauseen merkitys muuttuisi?
Palaa otsikoihin

Tekstin tarkistus

–    Ota selkokieltä tarvitsevia ihmisiä mukaan suunnittelemaan tekstiä aina, kun se on mahdollista.
–    Anna valmis tekstisi luettavaksi kollegalle, jos se on mahdollista. Toinen lukija voi huomata tekstissäsi vaikeita kohtia, jotka ovat menneet sinulta ohi silmien.
–    Anna tekstisi luettavaksi selkokieltä tarvitsevalle ihmiselle, jos se on mahdollista. Hänen palautteensa on ensiarvoisen tärkeää!Palaa otsikoihin