Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Verohallinnon teksti verokortista – ohjeita tekstin selkokielistämiseen

Selkokieli on suomen kielen kielimuoto, joka palvelee erityisryhmiä.  Selkokielisen tekstin tulee olla vastaavaa yleiskielistä tekstiä selvästi helpommin ymmärrettävä. Selkokieli tukee niiden ihmisten tiedonsaantia, joille selkeä yleiskielikin on liian vaikeaa. Heitä on esimerkiksi eri vammaisryhmien, maahanmuuttajien ja ikäihmisten joukossa. Selkokeskus on arvioinut, että selkokieltä tarvitsee noin puoli miljoonaa suomalaista.

Selkokieltä koskevat suomen kielen oikeinkirjoitussäännöt. Kun kirjoitat selkokieltä, pidä mielessä joitakin yleisiä ohjeita; ohjeet voidaan jakaa tekstitason, sanastotason ja lausetason ohjeisiin:

Tekstitaso

–    Ota lähtökohdaksi lukijan näkökulma, älä organisaation.
–    Mieti, mitä haluat lukijan omaksuvan asiasta.
–    Tee tekstin rakenteesta looginen ja helposti avautuva.
–    Ole konkreettinen: vältä abstrakteja ilmaisuja, viljele esimerkkejä.
–    Varo, ettei tekstiisi synny sisällöllisiä aukkoja.

Sanastotaso

–    Käytä jokapäiväisiä, tuttuja sanoja.
–    Vältä erikoiskielten sanoja, selitä vaikeat sanat tekstissä.
–    Vältä pitkiä sanoja.
–    Vältä vaikeita sija- ja verbimuotoja.
–    Harkitse tarkkaan, kun käytät kielikuvia tai sanontoja.
–    Vältä lyhenteitä.

Lause- ja virketaso

–    Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä.
–    Kerro vain yksi tärkeä asia yhdessä lauseessa.
–    Sijoita tärkein asia päälauseeseen ja tarkennukset sivulauseeseen.
–    Sijoita tuttu asia lauseen alkuun ja uusi asia loppuun.
–    Suosi suoraa sanajärjestystä.
–    Vältä vaikeita virke- ja lauserakenteita ja pitkiä määriteketjuja.
–    Käytä sidoskeinoja, joilla lauseet liittyvät toisiinsa.
–    Vältä passiivia.
–    Vältä tarpeettomia kieltomuotoja.

Selkokieli rivitetään painetussa julkaisussa kapealle palstalle. Malliteksti on kuitenkin verkkotekstiä, jolloin rivitystä ei tehdä.

Katso tarkemmat ohjeet selkokielistämisestä.