Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suunnitelma – kysymyksiä tekstin muokkauksen avuksi

Monissa suunnitelmissa asiat esitetään abstraktisti, koska yleiset linjat täytyy päättää ennen kuin sovitaan yksityiskohdista. Siksi suunnitelmien kieli saattaa olla hyvinkin käsitteellistä. Teksti on kuitenkin helpompi ymmärtää, jos siinä käytetään myös konkreettisia ilmauksia silloin kun se on mahdollista.

Seuraavien kysymysten avulla voit miettiä, miten tekstin konkreettisuutta voi lisätä.

1. Voisiko tekemisen ilmaista useammin verbeillä eikä käyttää niistä johdettuja substantiiveja?

Esimerkki: Suunnittelukaudella suoritetaan tutkimus- ja hoitokäytännön kehittämiseen liittyvää tutkimustoimintaa.

Vertaa: Suunnittelukaudella tutkitaan tutkimus- ja hoitokäytännön kehittämistä.

Katso myös virkakielitestin ohjeisiin kuuluvia esimerkkejä tästä aiheesta.

2. Voisiko toiminnan yleisen kuvauksen sijaan tai lisäksi kertoa, kenen vastuulla asia on tai kuka konkreettisesti toimii?

Yhteistoimintasuunnitelmaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Suunnitelman päivittämisestä vastaa meripelastustoimen neuvottelukunta.

3. Olisiko abstrakteista asioista hyvä antaa myös konkreettisia esimerkkejä?

Työhyvinvointia parannetaan esimerkiksi järjestämällä taukoliikuntaa.

4. Kannattaisiko suuria lukuja havainnollistaa suhteuttamalla ne konkreettisiin asioihin?

Koulutukseen varataan 18 000 euroa eli 360 euroa/työntekijä.

5. Auttaisivatko havainnollistamisessa kuvat tai kuviot?