Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Määräys – kysymyksiä tekstin muokkauksen avuksi 

Maalis-huhtikuun talkooteksti on Liikenteen turvallisuusviraston määräys vesikulkuneuvon rekisteröinnistä. Laeissa voidaan valtuuttaa viranomaisia antamaan tarkempia määräyksiä asiasta, josta laissa säädetään.

Tällä uusittavana olevalla määräyksellä siis tarkennetaan lainsäädäntöä. Määräyksestä voidaan tarkistaa esimerkiksi, mitä tietoja tallennetaan rekisteriin, mitä tietoja näkyy rekisteritodistuksessa, miten rekisteritunnus tulee veneeseen merkitä ja miten tunnus muodostuu. Vesikulkuneuvorekisteriä nimitetään tavallisesti venerekisteriksi.

Katso nyt voimassa olevaa määräystä.

Määräys ei ole suoraan veneilijälle tarkoitettu ohje siitä, mitä hänen pitää veneestään ilmoittaa rekisteriin, joka tunnetaan venerekisterin nimellä. Sitä varten on olemassa yksityiskohtaisemmat ohjeet, jotka selittävät määräyksen kohtia ja antavat niiden sisällöstä konkreettisia esimerkkejä. Lomake ja sen täyttöohje perustuvat kuitenkin määräykseen.

Katso nykyistä venerekisterin muutosilmoituslomaketta ja sen ohjetta.

Määräyksessä ei selitetä kaikkea, vaan se nojaa lain sisältöön. Katso lakia vesikulkuneuvorekisteristä (2014/424)

Seuraavien kysymysten avulla voit miettiä määräyksen toimivuutta:

Otsikot auttavat nopeasti näkemään, mikä on tekstin sisältö.

  1. Ilmaisevatko määräyksen otsikot kohdan sisällön selvästi?

  2. Onko otsikkojen rakenne selkeä ja helposti hahmotettava?

  3. Erottavatko otsikot kohdat hyvin toisistaan?


Määräys on suurimmaksi osaksi luettelon muotoinen. 

  1. Ovatko luettelon kohdat keskenään samanmuotoiset?

  2. Onko kohtien keskinäinen järjestys johdonmukainen?

  3. Onko kohdissa käytetty samasta asiasta samaa sanaa?


Määräyksessä on myös juoksevaa tekstiä ja kohdissa huomautuksia.

  1. Onko teksti lause- ja virkerakenteeltaan selkeä?

  2. Ovatko käytetyt sanat ymmärrettäviä?