Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kelan asiakaskirje herätti huomiota tekstitalkoissa

Toukokuun tekstinä oli Kelan teksti, joka on tarkoitettu lapseneläkkeen hakemuksen saatekirjeeksi.

Teksti herätti kiitettävästi kiinnostusta. Kun asiasta uutisoitiin Twitterissä, twiitti jaettiin edelleen 26 kertaa. Talkoolaisilta tuli myös useita varteenotettavia ehdotuksia, joista kiitämme kommentoijia.

Muiden talkootekstien tapaan kampanjan sivustolla oli muutamia kysymyksiä, joihin toivoimme talkoolaisilta kannanottoa. Se, että näihin ei tartuttu, johtunee jo siitä, etteivät kysymykset olleet kommentoitavan kirjeen yhteydessä.

Toisaalta ei ole helppo vastata sellaisiin kysymyksiin kuin ”Saako omaisen kuolemaan viitata asiakaskirjeessä?” tai ”Onko viranomaisen tarpeen esittää osanottonsa, kun se lähettää kirjeen lähiomaisen kuoleman perusteella?”.

Pääset tutustumaan tekstiin ja siihen annettuihin ehdotuksiin tästä linkistä. Voit myös vieläkin vastata Kelan kysymyksiin joko talkootekstissä tai sähköpostitse osoitteeseen virkakieli(ät)kotus.fi. Toimitamme vastaukset Kelaan elokuussa.

Kelan asiakaskirje – kysymyksiä tekstin muokkauksen avuksi

Tämä kirje on hakemuslomakkeen saatekirje. Se lähetetään lapsen huoltajalle tilanteessa, jossa lapsen toinen vanhempi on kuollut. Tällöin alle 18-vuotiaille lapsille voi hakea Kelasta lapseneläkettä. Lapseneläkettä voi hakea myös työeläkejärjestelmästä, jos vanhemmalla henkilöllä on ollut työura.

Kela toivoo, että kirjeen tekstiä kommentoidessasi ottaisit kantaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  1. Saako omaisen kuolemaan viitata asiakaskirjeessä? Lähiomaisen kuolema saattaa olla tabu, kun tapahtumasta on vain vähän aikaa.
  2. Olisiko viranomaisen tarpeen esittää osanottonsa tällaisissa kirjeissä?
  3. Tarvitaanko kirjeessä yksityiskohtaisempia toimintaohjeita? Lapseneläke myönnetään lapselle, mutta hakemuksen täyttää lapsen huoltaja, joka voi olla joko oma vanhempi tai muu lapsesta huolehtiva aikuinen.  Kirje on haluttu pitää lyhyenä, koska lomake pitäisi pystyä täyttämään ilman erillisiä ohjeita. 

Katso lomaketta.