Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Helmikuun tekstin laatija tekstitalkoista:

Kuntaliiton tiedote oli virkakielikampanjan tekstitalkoiden ensimmäinen julkisesti muokattu teksti. Kiitos kaikille tiedotetekstiämme arvioineille. Korjauksia ja kommentteja tuli sopiva määrä, ja sisältö selkeytyi varmaankin jonkin verran.

Organisaation tiedotteen kirjoittaminen on aina monen tekijän summa ja kompromissi, jossa kuitenkin vastaanottaja on pidettävä tärkeimpänä tekijänä. Ulkopuolinen kommentti auttaa näkemään ymmärrettävyyden ongelmat ja erilaiset tulkinnat.

Valmiin tekstin muokkaaminen ei ole helppoa. Muutaman sanan muokkaaminen ei vielä lisää paljon ymmärrettävyyttä. Siksi viestinnässä tarvitaan aina useita välineitä: tiedotetta tukeva kuvitus, videohaastattelu, lehtijuttu, markkinointimateriaali, selkokielinen versio, seminaaripuheenvuoro, keskustelu.

Jari Seppälä

viestintäjohtaja

Suomen Kuntaliitto


Tiedote

Tiedotteita on monenlaisia. On lehdistötiedotteita, asiakastiedotteita ja sisäisiä tiedotteita. Ne lähestyvät lukijoita eri tavoin, mutta kaikkien niiden tarkoitus on välittää tietoa ja herättää kiinnostusta. Melko usein tarkoituksena on myös saada lukija toimimaan tai myötämieliseksi.

Seuraavien kysymysten avulla voit miettiä tiedotteen toimivuutta:

  1. Tuleeko tiedotteen sisältö selvästi esiin esimerkiksi ilmaisevien, kiinnostavien otsikoiden ja väliotsikoiden avulla? Käykö tiedotteen pääasia ilmi heti tekstin  alussa?

  2. Onko tiedote sopivan pituinen, pysyykö lukijan mielenkiinto yllä? Pitäisikö osa asiasta esittää liitteissä?

  3. Onko tiedotteessa käytetty ymmärrettäviä ilmaisuja ja virkkeitä?  Pitäisikö tietoa jakaa useampiin virkkeisiin ja lauseisiin?

  4. Sopiiko tiedotteen sävy ja tyyli sen sisältämään asiaan, sen antajaan ja kohderyhmään?

  5. Onko tiedotteessa jotain sellaista, joka herättää halun kuulla asiasta lisää? Onko ainakin jotain yleisluonteista kuvausta havainnollistettu konkreettisella esimerkillä tai yksityiskohdalla?

  6. Onko tiedotteessa lisätietojen kysymistä varten yhteystiedot? Löytyykö siitä viite esimerkiksi verkkosivulle, josta saa lisätietoa?