Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pilottivirastot ja -kunnat

Tällä sivulla esittelemme kampanjan viisi pilottivirastoa ja kaksi pilottikuntaa. Pilotit ovat sitoutuneet soveltamaan käytännön työhönsä valitsemiaan Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia.

Pilotit kertovat hankkeistaan ja suunnitelmistaan laajemmin Pilottisuunnitelmat-sivulla.

Pilottivirastot

Kela

Kela kehittää pilottihankkeessaan alle 16-vuotiaan vammaistuen tekstejä. Tavoitteena on löytää verkkotekstien selkeyttämiseen hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa laajemminkin.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ministeriö on valinnut kampanjan pilottihankkeeksi uuden tieliikennelain. Laki koskettaa kaikkia kansalaisia, ja siksi sen valmistelussa on kiinnitettävä erityinen huomio kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto uudistaa pilottihankkeessaan asiakkaille lähetettäviä kirjeitä, kuten ajokorttien muistutuskirjeet, ajoneuvojen verotuksen selvityspyynnöt ja lupakirjojen saatekirjeet. Trafiin oli jo ennen kampanjan alkua perustettu Hyvän virkakielen ryhmä.

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto on valinnut pilottihankkeeksi asioinnin kulusta tiedottamisen ja asiointiprosessien yksinkertaistamisen. Samalla arvioidaan työntekijöiden kirjoittamis- ja kielenkäyttökoulutuksen tarve.

Verohallinto

Verohallinto osallistuu pilottiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Pilottihankkeessa testataan tekstejä asiakkailla, kirjoitetaan valikoidut tekstit myös selkokielellä ja lisäksi jatketaan nykyistä kehittämistyötä.

Pilottikunnat

Tampere

Päätös- ja esityslistojen tekstit ovat Tampereen kaupungin kohde virkakielen selkeyttämisessä. Hallinnon avoimuus ja kansalaisten tiedonsaantioikeuksien toteutuminen edellyttävät selkeää kieltä. Selkeän virkakielen kirjoittamisen taidon on oltava kaikilla tekstejä kirjoittavilla valmistelijoilla.

Vaasa

Vaasan kaupunki valitsi kehittämiskohteekseen kaupunginhallituksen esityslistan valmistelutekstit. Tavoitteena ovat selkeämmät ja lyhyemmät tekstit. Vaasan kaupungin strategiassa on nostettu esiin mm. vuorovaikutus, tehokkaat päätöksentekoprosessit sekä kaksi- ja monikieliset palvelut. Pyrkimys käyttää selkeämpää virkakieltä auttaa saavuttamaan näitä tavoitteita.

Lue lisää pilottien hankkeista ja suunnitelmista Pilottisuunnitelmat-sivulta.