Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kilpailuun osallistuneet onnistumistarinat lyhyesti


Tälle sivulle on koottu lyhyet esittelyt kilpailuun osallistuneiden virastojen ja kuntien onnistumistarinoista. Kustakin esittelystä on linkki onnistumistarinan laajempaan kuvaukseen.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 1: työsuojeluhallinnossa prosessikuvaukset ja malliasiakirjat koulutuksen tukena

Työsuojeluhallinnon valtakunnallinen koulutuksen koordinaatioryhmä laati keväällä 2013 prosessikuvaukset koulutuksen vuosisuunnittelusta ja seurannasta sekä koulutustilaisuuden toteutuksesta. Kuvaukset sisältävät myös malliasiakirjoja, kuten koulutustiedotepohjan ja luennoitsijatiedotteen. Prosessikuvaus antaa työlle aikataulun ja varmistaa, että kaikki järjestelyt on hoidettu ennen koulutustilaisuutta. Esimerkiksi sijaisten työtä mallipohjat helpottavat huomattavasti.

Lue lisää prosessikuvauksien ja malliasiakirjojen tuomista hyödyistä sivulta Onnistumistarina 1.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 2: Maahanmuuttoviraston tiedotuskokonaisuus opiskelijoiden oleskeluluvan hakemisesta

Maahanmuuttovirastossa ideoitiin tiedotuskokonaisuus opiskelijoiden oleskeluluvista. Tavoitteena oli, että olennaiset tiedot saadaan olennaisille ihmisille oikeaan aikaan ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Uudistetun tiedottamisen ansiosta asiakkaiden soittamat puhelut vähenivät alle neljäsosaan edellisvuoden määrästä: vuonna 2011 puheluita tuli 4 820, mutta vuonna 2012 enää 1 027.

Lue tarkemmin, miten tiedottamista uudistettiin sivulta Onnistumistarina 2.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 3: Satakunnan sairaanhoitopiirin selkokielinen tiedotus potilaille

Vuonna 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri päätti antaa potilaille informaatiota selkokielellä. Tavoitteena on, että jonakin päivänä sairaanhoitopiirin kaikki eniten käytetyt ja tärkeimmät potilasohjeet ovat selkokielisiä. Selkokielellä tarjottava informaatio on tarkoitettu koko väestölle ikään, asemaan tai diagnoosiin katsomatta. Potilaat ovat antaneet selkokielisestä viestinnästä hyvää palautetta.

Lue tarkemmin sivulta Onnistumistarina 3.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 4: Virasto meni Twitteriin ja muutti kielensä some-sopivaksi

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vastaa Helsingin kaduista, puistoista, pysäköinninvalvonnasta ja kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toimintamme näkyy vahvasti helsinkiläisten arjessa, mikä aiheuttaa välillä myös ristiriitoja: joku haluaa skeitata, toinen nukkua ja viraston pitää tehdä päätös yhteisen alueen käytöstä. Aina rooliamme ei ymmärretä ja viestiämme kuulla -  saamme helposti ikävän ankeuttajan roolin.

Piti keksiä jotain uutta saadaksemme viestimme perille. Lue lisää sivulta Onnistumistarina 4.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 5: Selkoesitteet ovat hyvää asiakaspalvelua

Kela julkaisee vuosittain selkosuomeksi ja -ruotsiksi kirjoitettuja esitteitä. Niistä hyötyvät etenkin asiakkaat, joilla on kielellisen hahmottamisen vaikeuksia. Esitteissä on vähemmän yksityiskohtia ja erikoistermejä, ja ne tehdään yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Niistä on apua muillekin, esimerkiksi kun kerrotaan Kelan etuuksista ulkomaalaisille. Selkokieliset esitteet käännetäänkin muille kielille, mm. englanniksi ja venäjäksi. 

Lue lisää sivulta Onnistumistarina 5.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 6: Asiakaslähtöisyyteen tehokkaalla verkkokurssilla

Maanmittauslaitos halusi parantaa maanmittaustoimitustensa asiakaslähtöisyyttä. Sitä varten räätälöitiin koulutus, joka opastaa työntekijöitä hyvään vuorovaikutukseen ja ymmärrettävään kielenkäyttöön. Kaikki maanmittaustoimitusten työntekijät suorittivat verkkokurssin, johon kuului mm. videoita ja harjoitustöitä. Kurssin osien välillä keskusteltiin tiimeissä. Kurssi sai hyvät arviot, erityisesti kiitettiin rentoja opastusvideoita. Nyt kurssin suorittaa jokainen uusi työntekijä.

Lue lisää ja katso video sivulta Onnistumistarina 6.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 7: ympäristöministeriö kumppaneineen käänsi ilmastotiedettä ja -politiikkaa kuviksi

Ilmastotiede ja ilmastopolitiikka ovat vaikeita asioita eikä niistä viestiminenkään ole helppoa. Ympäristöministeriön vetämä ilmastoviestinnän ohjausryhmä muokkasi hallitustenvälisen ilmastopaneelin arviointiraportin sisältöä ymmärrettäväksi ja kokosi yhteen myös Suomen omaa ilmastopoliittista dataa. Apuna käytettiin graafikon asiantuntemusta. Lopputuloksena syntyi kuvista koostuva ilmastotieteen ja ilmastopolitiikan tietopaketti. Kuvat ovat saaneet paljon hyvää palautetta, ja niitä on käytetty niin uutisissa kuin opetuksessakin.

Lue projektista tarkemmin sivulta Onnistumistarina 7.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 8: Verohallinnon verkkosivumalli

Verohallinto päätti tehdä paremman mallin verkkosivuille. Uusille yrittäjille tarkoitettuja Yrityksen perustaminen -sivuja oli vaikea ymmärtää, koska niissä ei puhuteltu lukijaa ja käytettiin mutkikkaita rakenteita. Nyt toimintaohjeet ovat lyhyempiä, kieli sujuvampaa ja koko tekstin ulkoasu selkeämpää. Samaa mallia ryhdytään käyttämään muillakin Verohallinnon ohjesivuilla.

Lue lisää sivulta Onnistumistarina 8.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 9: Uudenmaan liitto halusi kapulat pois esityslistoista ja tiedotteista

Uudenmaan liitto päätti parantaa kokousasioiden valmistelua. Projektin tuloksena esityslistojen kirjoittajille luotiin malli, jonka avulla tekstien rakenteesta tulee yhtenäinen. Asioiden käsittelyhistoria piilotettiin linkin taakse, jotta lukija pääsisi entistä paremmin uusimman tiedon äärelle. Myös päätöksistä kertovia tiedotteita lyhennettiin, ja niihin lisättiin linkit oikeisiin kohtiin esityslistassa. Tekstien valmistelijoille päätettiin järjestää kirjoittajakoulutusta. Näillä toimilla parannettiin ulkoista viestintää, mutta tehostettiin myös kokouksia ja niihin valmistautumista.

Lue lisää sivulta Onnistumistarina 9.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 10: Pieni vihreä kirjanen – Maaseutuviraston askel kohti selkeämpää virkakieltä

Maaseutuviraston (Mavin) tehtävänä on muun muassa tiedottaa erilaisista mahdollisuuksista hakea EU:n maataloustukia. Kun EU:n maatalouspolitiikkaa uudistettiin, Mavissa päätettiin tehdä viljelijöille esite, jossa kerrottaisiin, mikä viljelijän näkökulmasta oli muuttumassa. Säädösluonnosten kopioinnin sijaan vaihdettiin asiakkaan näkökulmaan ja kitkettiin katalat kapulakasvit. Syntyi vihreäsävyinen esite, ”pieni vihreä kirjanen”, ja saadun palautteen mukaan ”tukihärdelliä” ei juuri selkeämmin voisi kuvata. Työ hyvän virkakielen puolesta virastossa jatkuu: siitä pitävät huolta virkakielivastaava ja virkakielen kehittämistiimi.

Lue lisää sivulta Onnistumistarina 10.

Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 11: Kelaan nimistötyöryhmä toimivien nimien takeeksi

Kelaan perustettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä nimistötyöryhmä. Ryhmällä on keskeinen merkitys esimerkiksi pohdittaessa uuden organisaation yksikön nimiä. Ryhmä kokoaa intranetiin periaatteet, joiden mukaan uusia nimiä luodaan, olipa kyse yksikön nimistä tai hankkeiden nimistä. Onnistumistarina havainnollistaa, mitä kaikkea hyvän nimen luomisessa pitää ottaa huomioon: Miten nimi toimii tekstissä? Miten se on käännettävissä ruotsiksi?

Lue sivulta Onnistumistarina 11, millaisessa prosessissa Tieto- ja viestintäyksikkö sai nimensä!
Palaa otsikoihin

Onnistumistarina 12: Verohallinnon verorekka ja pop up -piste

Kohtaaminen usein helpottaa kommunikointia ja sujuvoittaa kielenkäyttöä. Verohallinto lähestyi kansalaisia järjestämällä verorekkakiertueen 18 suomalaisessa kaupungissa ja pystyttämällä väliaikaisen verotoimiston Helsingin rautatieasemalle. Ihmisiä opastettiin sähköisten palveluiden käyttöön ja neuvottiin veroasioissa. Tapahtumat saivat erinomaista  palautetta ja sähköisiä veroilmoituksia täytettiin yli 40 000 enemmän.

Lue lisää sivulta Onnistumistarina 12.
Palaa otsikoihin