Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Mitä ovat viralliset nimet?

Virallista nimistöä ovat viranomaispäätöksellä hyväksytyt nimet. Niitä ovat valtion, kirkon ja kuntien viranomaisten nimet, kuten ministeriöiden, virastojen, laitosten, organisaatioiden ja niiden alayksiköiden nimet.

Virallista nimistöä ovat myös viranomaisten antamat hallinnollisten ja toiminnallisten kohteiden nimet, kuten kuntien, maakuntien, luonnonsuojelualueiden, oppilaitosten sekä teiden ja katujen nimet.

Viranomainen on julkisyhteisön palvelija. Viranomaisen toimet ovat julkisia, ja viranomaisen on oltava helposti saavutettavissa. Ymmärrettävä nimi on tavoitettavuuden kannalta ensimmäinen linkki viranomaisen ja asiakkaan välillä.

Millaisia ovat hyvät viralliset nimet?

Hyvä nimi on helppo muistaa, kirjoittaa, taivuttaa ja ääntää.  Hyvä virallinen nimi kertoo selvästi toiminnan sisällön, on lyhyt, asiallinen ja ymmärrettävä.

Hyvä virallinen nimi sisältää sanan, josta selviää, mistä kohteesta on kyse (koulu, ammattioppilaitos, virasto, maakunta). Viranomaisen nimi ei sekoitu yritysnimeen.

Nimistönsuunnittelun testit ja esityspaketti

Testaa, onko nimien suunnittelu järjestetty hyvin.

Testaa, kuinka käyttökelpoisia suunnitellut nimet ovat.

Tästä saat esityspaketin Hyvä julkinen nimistö.

Hyödynnä nimistönsuunnittelijan ja nimien käyttäjän huoneentauluja

Nimistönsuunnittelijan huoneentaulu ‒ viranomaisten ja palveluiden nimet

Nimistönsuunnittelijan huoneentaulu ‒ osoitenimet ja kaavanimet

Suomen paikannimet erikielisissä teksteissä