Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielenhuolto

Kotimaisten kielten keskus vaikuttaa siihen, että viranomaisten käyttämä kieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää. Virkakielen asiantuntijat auttavat viranomaisia kielenkäytön pulmissa, seuraavat virkakielen tilaa, ottavat osaa julkiseen keskusteluun ja kouluttavat viranomaisia hyvään virkakieleen.

Keskeisiä virkakielenhuollon toimintamuotoja ovat neuvonta, tiedottaminen, luennointi ja koulutus. Kotuksessa annetaan virkakieleen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Virallisessa lehdessä ilmestyy Hyvää virkakieltä ‑palsta, ja virkakieliaiheista kirjoitetaan säännöllisesti Kielikello-lehdessä. Kotus tarjoaa myös koulutusta selkeiden tekstien kirjoittamiseen. Neuvonnan ja koulutuksen pohjaksi tehdään virkakieleen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia.

Pyynnöstä Kotus antaa lausuntoja hallinnon kielen tekstien kieliasun tulkinnasta. Lisäksi voidaan selvittää, kuinka selviä ja ymmärrettäviä jotkin viranomaistekstit ovat. Kotuksen asiantuntijat osallistuvat myös eri alojen termityöhön ja viranomaiskieleen liittyviin hankkeisiin ja työryhmiin.

Säädöskielen, EU-kielen ja peruspalvelujen kielen huollosta ja tutkimuksesta on yksityiskohtaisempaa tietoa niiden omilla sivuilla.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången