Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielen tutkimus

Hallinnon lehdistötiedotteiden muuttuminen

Hankkeessa tutkittiin kielitieteen menetelmin hallinnon lehdistötiedotteiden kieltä ja sen muutoksia 1970-luvun lopusta 1990-luvun loppuun. Aineisto koostui Helsingin kaupungin rakennusviraston lehdistötiedotteista vuosilta 1979–1980 ja 1998–1999. Tulokset on julkaistu Salli Kankaanpään väitöskirjassa Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli (SKS 2006). Tiivistelmä tuloksista on väitöstilaisuuden lektiossa.

Tutkimuksen laaja esittely

Väitöskirjan lektio (Virittäjä)

Kuntatekstihanke: Rakt på sak – Suoraan asiaan

Rakt på sak – Suoraan asiaan oli Kuntaliiton ja Kotimaisten kielten keskuksen vuosina 2010–2012 johtama hanke. Sen tarkoituksena oli parantaa kuntien palvelujen laatua ja samalla lähentää kunnallista päätöksentekoa ja kuntalaisia käyttämällä selkeämpää kieltä viestinnässä. Hankkeessa oli mukana kuusi pilottikuntaa: Kemiönsaari, Mustasaari, Loviisa, Maalahti, Vöyri ja Espoon kaupungin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksikkö.

Hankkeen kuvaus (Kuntaliitto)