Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Tekstien valta -seminaari

Kotimaisten kielten keskus järjesti 10.4.2018 iltapäiväseminaarin, jossa käsiteltiin tekstejä ja kirjoittamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Seminaari perustui Elämän ja kuoleman tekstit -verkkojulkaisun teemoihin.

Seminaari oli samalla Tekstualisoituva julkishallinto -hankkeen lopetus. Hankkeessa tutkittiin pääosin opinnäyttein julkisten palvelualojen tekstejä ja tekstitöitä. Erityisesti keskityttiin päivähoidon, toimeentulotuen ja kotihoidon teksteihin, mutta mukana oli myös tutkimuksia esimerkiksi lääketieteen kielestä sekä lastensuojelun ja mielenterveystyön tekstityöstä.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Seminaarin esityksien sisältöä saa lainata, mutta lähde on lainattaessa mainittava − myös kolumneissa ja blogeissa.

Seminaarin puhujat

Seminaarin avauspuheenvuoron pitää sosiaali- ja terveystoimittaja Tiina Merikanto. Paneelin  keskustelijoista terveystieteiden maisteri Jaana Nummijoki suorittaa jatko-opintoja ja toimii kotihoitopäällikkönä Helsingin kaupungilla. Valtiotieteiden maisteri ja sosiaalityön jatko-opiskelija Raija Koskinen työskentelee sosiaalialan lehtorina Hämeen ammattikor­keakoulussa ja toimii hallinto-oikeuksissa sivutoimisena asiantuntijajäsenenä. Yhteiskuntatieteen maisteri, sosiaalityöntekijä Anne Qvist toimii Helsingin kaupungilla aikuissosiaalityön päällikkönä. Paneelin juontaa erityisasiantuntija, dosentti Liisa Raevaara Kotimaisten kielten keskuksesta.

Esitelmöitsijöistä suomen kielen maisteri ja jatko-opiskelija Jenni Viinikka on Kelan kielenhuoltaja. Valtiotieteiden tohtori Aino Kääriäinen toimii Helsingin yliopistossa sosiaalityön yliopistonlehtorina ja Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä. Kauppatieteiden ja suomen kielen maisteri Essi Lehtinen toimii nykyään äidinkielen opettajana, aiemmin Oulun kaupungin tiedottajana. Suomen kielen maisteri Saija Pyhäniemi osallistuu seminaariin yhteisesityksessä, mutta poissaolevana: Pyhäniemi on paraikaa Saudi-Arabiassa, aiemmin mm. Kotuksessa. Dosentti Ulla Tiililä toimii erityisasiantuntijana Kotimaisten kielten keskuksessa.

Teksti: Ulla Tiililä