Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pohjoismainen yhteistyö


Pohjoismaissa kiinnitetään huomiota virkakielen selkeyteen (ruotsiksi klarspråksarbete). Niiden kielenhuoltolaitokset ovat tehneet sen edistämiseksi yhteistyötä lähes kaksikymmentä vuotta. Ne pitävät yhteyttä keskenään Klarspråk-verkostonsa kautta ja järjestävät yhteisiä konferensseja (ks. Klarspråk-konferenssit).

Suomessa ja Ruotsissa hyvään virkakieleen velvoittaa lakikin. Viranomaiskielen selkeys on asetettu myös pohjoismaiden yhteiseksi tavoitteeksi: Pohjoismaiden neuvosto on kielipoliittisessa julistuksessaan vuonna 2006 päättänyt, että Pohjola pyrkii olemaan edelläkävijä juuri selkeän ja toimivan virkakielen alalla (s. 15).

Monissa Pohjoismaissa valtion kielenhuoltolaitokset ovat saaneet tehtäväksi auttaa viranomaisia näiden tekstien selkeyttämisessä. Suomessa ja Ruotsissa virkakielenhuoltajia on ollut jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Ruotsissa ja Norjassa jaetaan vuosittain valtakunnallinen palkinto onnistuneesta viranomaisviestinnästä.

Ruotsissa tekstien selkeyttämisen asiantuntijaksi on mahdollista myös opiskella. Kielikonsultin tutkinnon voi nykyään suorittaa neljässä yliopistossa. Ensimmäinen koulutuslinja perustettiin Tukholmaan jo yli kolmekymmentä vuotta sitten. Suomessa kielikonsulttiopintoja on tarjottu muun muassa Helsingin ja Tampereen yliopistoissa.

Palaa otsikoihin

Klarspråk-konferenssit

Pohjoismaat ovat järjestäneet yhteisiä selkeän virkakielen konferensseja vuodesta 1998. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Tukholmassa ja seuraava Espoossa vuonna 2000. Sen jälkeen konferenssit on järjestetty 2004 Kongsbergissa Norjassa, 2006 Gillelejessä Tanskassa, 2008 Bålstassa Ruotsissa, 2011 Reykjavikissa Islannissa, 2013 Helsingissä, 2015 Oslossa ja 2017 Gentoftessa Tanskassa.

Konferenssien tavoitteena on antaa Pohjoismaissa virkakielityötä joko ammatikseen tai oman työnsä ohella tekeville tilaisuus tavata toisiaan ja saada ideoita toistensa työstä. Konferensseissa on esitelty maiden virkakielihankkeita. Tarkoitus on myös tuoda esille uutta tutkimusta, josta on hyötyä käytännön työssä.

Palaa otsikoihin

Klarspråk-konferenssi 2013 Helsingissä

Pohjoismainen selkeän virkakielen konferenssi Klarspråk 2013 pidettiin Helsingissä 21.–22.11.2013. Konferenssin järjestivät Kotimaisten kielten keskus, Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikkö Nordisk Sprogkoordination (NOSK) ja pohjoismaiden virkakielenhuoltajien verkosto.

Järjestyksessä seitsemännen pohjoismaisen selkeän virkakielen konferenssin teemana oli kansalaisten näkökulma viranomaisteksteihin, ja aiheesta esitelmöivät virkakielen asiantuntijat Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Konferenssissa esiteltiin muun muassa virkakieltä koskevien uusien tutkimusten tuloksia sekä kokemuksia, joita pohjoismaisissa kielenhuoltohankkeissa on viime vuosina saatu.

Klarspråk-konferenssin esitykset ovat artikkeleina luettavissa verkosta konferenssin raportista Myndighetstexter ur medborgarperspektiv.

Palaa otsikoihin