Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kotimainen virkakieliyhteistyö


Kotimaisten kielten keskus on monella tavalla mukana kotimaisessa virkakieliyhteistyössä.

Palaa otsikoihin

Virkakielikampanja

Virkakielikampanjalla (2014–2015) kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Virkakielikampanja tavoittelee hallintoa laajasti. Sillä on myös useita järjestäjiä: Kotimaisten kielten keskuksen rinnalla kampanjatyötä tekevät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kehitysvammaliiton Selkokeskus,  Kuntaliitto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, erityisesti sen käännös- ja kielipalvelut, Kela sekä eduskuntatiedotus.

Virkakielikampanja

Palaa otsikoihin

Avoin hallinto -hanke

Suomi on kuulunut vuodesta 2013 lähtien kansainväliseen avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen (Open Government Partnership, OGP). Hankkeeseen kuuluu yhteensä 65 valtiota. Hankkeen tavoitteena on avata hallinnon tiedonvälitystä ja toimintaa ja varmistaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa pyritään torjumaan korruptiota.

Valtiovarainministeriön alaisen Avoin hallinto -hankkeen ensimmäisen toimintaohjelman (2013–2015) tavoitteena oli kansalaisten osallisuuden edistäminen. Ohjelma jakautui osiin, ja sen yhtenä teemana oli selkeä kieli. Avoin hallinto -hanke onkin yhtenä järjestäjänä myös virkakielikampanjassa.

Kotimaisten kielten keskuksella oli edustaja Avoin hallinto -hankkeen valmisteluryhmässä hankkeen ensimmäisellä kaudella.

Avoin hallinto -hankkeen toinen toimintaohjelma julkistetaan keväällä 2015, ja se on voimassa vuoteen 2017 asti. 

Open Government Partnership

Avoin hallinto -hanke (VM)

Palaa otsikoihin

Vakuutuslääkärityöryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävän ohjausryhmän ja sen viisi alaryhmää toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2013. Tavoitteena oli lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.

Kotimaisten kielten keskuksella oli edustaja työryhmässä. Työryhmä julkisti esityksensä 21.1.2014.

Vakuutuslääkärityöryhmän loppuraportti (STM)

Palaa otsikoihin