Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kansainvälinen yhteistyö


Muuallakin kuin Pohjoismaissa on julkisen hallinnon tai yksityisiä organisaatioita, jotka työskentelevät auttaakseen viranomaiskielen tai oikeuskielen selkeyttämisessä. Esimerkiksi Virossa virkakielenhuollosta vastaa valtiollinen Viron kielen instituutti.

Englanninkielisissä maissa, esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, virkakielen selkeydestä pitävät huolta enimmäkseen yksityiset tahot. Näissä maissa on yhdistyksiä, joiden tavoitteena on parantaa viranomaiskielen ymmärrettävyyttä. Viranomaiset käyttävät yksityisten kielikonsulttien apua kirjeiden, ohjeiden, säädösten, sopimusten ja verkkosivujen selkeyttämisessä.

Selkeää kielenkäyttöä edistävät organisaatiot ja yksityiset toimijat tekevät yhteistyötä sekä epävirallisesti että kansainvälisten järjestöjen kautta. Kotimaisten kielten keskus on jäsen Clarityssä ja Plain Language Associationissa eli PLAINissa.

Clarity ja PLAIN sekä yhdysvaltalainen Center for Plain Language ovat viime vuosina pyrkineet siihen, että selkeälle kielelle saataisiin määritelmä ja että selkeytystyön tavoitteille, menetelmille, arvioinnille ja tekijöiden pätevyydelle sovittaisiin yhteiset standardit. Järjestöjen suunnitelmat ja pohdinnat on julkaistu Clarity-lehden numerossa 64. Yhteistyöstä on seurannut IC Clear -hanke, jonka ansiosta Antwerpenin Thomas More -yliopistossa on aloitettu selkeän viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma.

Palaa otsikoihin

Clarity

Clarity on kansainvälinen yhteisö, joka edistää erityisesti selkeän oikeuskielen käyttöä. Se on syntynyt Britanniassa 1983, ja sen perustivat juristit, jotka olivat kyllästyneet mutkikkaaseen ja vanhahtavaan kielenkäyttöön. Nyt Clarityn jäseninä on yli 600 henkilöä ja organisaatiota 50 maasta, myös Suomesta. Clarity järjestää vuorovuosina Plain Language Associationin kanssa kansainvälisiä selkeän kielen konferensseja, joista viimeisin pidettiin Antwerpenissa Belgiassa 2014. Yhteisö myös julkaisee Clarity-nimistä lehteä.

Palaa otsikoihin

Plain Language Association

Plain Language Association International eli PLAIN on yhdistys selkeän virkakielen ja oikeuskielen edistämiseksi. Se syntyi Kanadassa 1993. Nykyään PLAINissa on noin kaksisataa jäsentä: organisaatioita, yrityksiä ja henkilöitä. PLAINilla on vilkas keskustelupalsta, ja se tarjoaa jäsenilleen selkeän kielen materiaaleja. PLAIN järjestää vuorovuosina Clarityn kanssa selkeän kielen konferenssin, ja vuonna 2015 se pidetään Dublinissa Irlannissa 17.─20.9. Yhdessä muiden pohjoisamerikkalaisten yhdistysten kanssa PLAIN on viettänyt vuodesta 2011 kansainvälistä selkeän kielen päivää. Kotimaisten kielten keskus on osallistunut tapahtumaan ja järjestänyt päivän viettoa Suomessa yhdessä muiden organisaatioiden kanssa vuodesta 2012.

Palaa otsikoihin

Center for Plain Language

Center for Plain Language syntyi, kun Yhdysvaltain liittovaltion virkamiesten selkeän kielen verkosto päätti perustaa 2003 yksityisen organisaation. Se ryhtyi perustamisensa jälkeen lobbaamaan lakia, joka velvoittaisi liittovaltion viranomaisia ymmärrettävään asiakasviestintään. Yhdysvalloissa tulikin vuonna 2010 voimaan Plain Writing Act, laki, joka velvoittaa liittovaltion viranomaiset myös keräämään palautetta kielenkäytöstään. Vuosittain Center for Plain Language jakaa Clear Mark Award -palkintoja hyvästä virkakielestä ja arvioi virastojen viestintää kouluarvosanoin.

Palaa otsikoihin