Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hyvän virkakielen toimintaohjelma

Hyvän virkakielen toimintaohjelma laadittiin säädöskielen, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimeksianto virkakielen toimintaohjelman laatimiseen oli Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (esim. s. 25 ja 78).

Opetus- ja kulttuuriministeriön 29.1.2013 nimittämä työryhmä luovutti toimintaohjelman opetusministeri Krista Kiurulle 30.1.2014. Työryhmän puheenjohtajana toimi Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi, ja jäseninä oli hallinnon, koulutuksen ja kielenkäytön asiantuntijoita.

Työryhmä pyrki keräämään ajatuksia ja kokemuksia monilta tahoilta. Se järjesti julkisen kuulemistilaisuuden ja teki kolme kyselyä: kunnille kyselyn niiden kielenhuoltotilanteesta, valtionhallinnolle kyselyn nimien, virkanimikkeiden ja termien muodostamisesta sekä kansalaisille kyselyn näiden kokemuksista viranomaisten kielenkäytöstä (kyselyjä käsitellään tarkiemmin omilla sivuillaan).