Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hyvän virkakielen toimintaohjelma

Hyvän virkakielen toimintaohjelma laadittiin säädöskielen, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimeksianto virkakielen toimintaohjelman laatimiseen oli Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (esim. s. 25 ja 78).

Opetus- ja kulttuuriministeriön 29.1.2013 nimittämä työryhmä luovutti toimintaohjelman opetusministeri Krista Kiurulle 30.1.2014. Työryhmän puheenjohtajana toimi Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi, ja jäseninä oli hallinnon, koulutuksen ja kielenkäytön asiantuntijoita.

Työryhmä pyrki keräämään ajatuksia ja kokemuksia monilta tahoilta. Se järjesti julkisen kuulemistilaisuuden ja teki kolme kyselyä: kunnille kyselyn niiden kielenhuoltotilanteesta, valtionhallinnolle kyselyn nimien, virkanimikkeiden ja termien muodostamisesta sekä kansalaisille kyselyn näiden kokemuksista viranomaisten kielenkäytöstä (kyselyjä käsitellään tarkiemmin omilla sivuillaan).


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången