Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hyvä virkakieli -verkkokurssi

Hyvä virkakieli -verkkokurssi on valtionhallinnon työntekijöille tarkoitettu maksuton itseopiskelupaketti, joka johdattaa hyvään virkakieleen ja selkeämpiin lause- ja virkerakenteisiin.

Hyvä virkakieli -verkkokurssi

Kurssin tarkoituksena on herättää huomaamaan monimutkaisia rakenteita ja opastaa kirjoittamaan ymmärrettäviä virkatekstejä toisille viranomaisille ja asiakkaille.

Kurssilla opit

  • miten virkakieltä syntyy ja miten sitä voi parantaa

  • miten kirjoittaa selkeitä ja ymmärrettäviä lauseita ja virkkeitä

  • miten välttää epähavainnollista tekstiä.

Hyvä virkakieli -kurssi koostuu videoista, infolaatikoista, esimerkeistä ja tehtävistä. Kurssi sijaitsee valtionhallinnon yhteisellä E-oppiva-oppimisalustalla, ja sille kirjaudutaan Virtu-tunnuksin.

E-oppiva-oppimisalusta

Hyvä virkakieli -kurssin ovat toteuttaneet Kotus ja HAUS kehittämiskeskuksen E-oppiva-hanke, viralliselta nimeltään Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa -hanke. Kotuksen asiantuntijat suunnittelivat ja laativat kurssin sisällön, ja E-oppiva-hankkeen tuotantotiimi vastasi kurssin teknisestä ja visuaalisesta toteutuksesta.