Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Yleistä virkakielestä

Virkakielellä valmistellaan ja hoidetaan yhtä hyvin koko maan tai kunnan kuin yksittäisen kansalaisen asioita. Sillä tiedotetaan, päätetään, raportoidaan, opastetaan ja neuvotellaan. Virkakieltä on niin päiväkodin tiedotteessa, ministeriön ohjeessa, sairaanhoitopiirin strategiassa kuin hovioikeuden päätöksessäkin.

Viranomaisten kielenkäytöstä säädetään hallintolain 9. pykälässä, jossa viranomaiset velvoitetaan käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 

Hyvä virkakieli ja ymmärrettävä nimistö ovat hyvän hallinnon ja palvelun sekä kansalaisten oikeusturvan lähtökohtia. Virkakielityössä tärkeitä ovat sekä kirjoittajien taidot että kirjoittamisen olosuhteet.

Panostus hyvään virkakieleen tehostaa viranomaistyötä ja maksaa itsensä takaisin!

Virkakielestä Kielikello-lehdessä