Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vuoden selväsanainen 2018

Vuoden selväsanainen -palkinnosta kisaavat 2018 hyvän virkakielen edistäjät. Kilpailuun toivotaan ehdokkaita, joiden tekstit tai toimet ovat edistäneet selkeää kielenkäyttöä ja viestintää.

Onko virastosi tehnyt uudenlaisia tekstejä tai parantanut vanhoja asiakastekstejä tai vaikkapa hallinnon sisäisiä ohjeita? Oletteko kehittäneet työtavan, jolla kirjoittamisesta ja viestinnästä on tullut toimivampaa? Ilmoita virastosi tai työryhmäsi ehdokkaaksi Vuoden selväsanainen -kilpailuun!Miten ilmoitat ehdokkaan kilpailuun?

Täytä ilmoittautumislomake ja kuvaa siinä lyhyesti teksti tai toimet, jotka ovat palkitsemisen arvoiset. Kerro, millaisia hyötyjä ehdokastyöstä on ollut tai on odotettavissa. Voit liittää mukaan aineistoa: esimerkiksi linkin tekstiin, prosessikaavioon tai verkkosivuille.

Varmistamme ehdokkaan suostumuksen ja esittelemme ehdokastyön verkkosivuillamme.

Kilpailu sulkeutuu 14.9.2018.

Ilmoittautumislomake

Ketkä voivat olla ehdokkaina Vuoden selväsanaiseksi?

Kilpailuun voivat osallistua valtion tai kunnan virastot tai niiden työryhmät, työparit tai työntekijät. Osallistua voivat myös muut julkishallinnon viranomais- ja palvelutehtäviä suorittavat tahot ja työntekijät.

Ehdokkaiksi toivotaan erityisesti työyhteisöjä, -ryhmiä tai työpareja. Toki myös yksittäinen työntekijä voidaan palkita, jos hän on toiminnallaan edistänyt hyvää virkakieltä työyhteisössään tai vaikkapa parantanut asiakasviestintää. Palkintoa ei kuitenkaan jaeta esimerkiksi hyvän esiintymistaidon perusteella.

Millaisista töistä kilpailussa palkitaan?

Kilpailuun voi ilmoittaa tekstin, työtavan, viestintään tai nimiin liittyvän työn, jolla on edistetty hyvää virkakieltä. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi

  • hyvä tai parannettu teksti, useiden tekstien kokonaisuus tai kuvan ja tekstin kokonaisuus

  • tekstejä, viestintää tai palvelua parantava toimintatapa, prosessi tai järjestelmä (esim. tekstien tuottamisen tapa, saavutettavuuden parantaminen, palautteen kerääminen teksteistä)

  • hyvin valittu organisaationnimi, onnistunut nimiuudistus tai hyvä menettelytapa, jolla nimiä suunnitellaan (esim. ohjeisto, prosessikuvaus, asiantuntijatyöryhmä).

Tämän vuoden kilpailussa erityiseksi ansioksi katsotaan se, että

  • työssä on otettu huomioon sekä suomi että ruotsi

  • toiminnasta on saatu mitattavia tai havaittavia tuloksia (esim. säästöjä, positiivista asiakaspalautetta)

  • on kehitetty uudenlaisia työtapoja selkeiden tekstien tuottamiseen tai viestinnän parantamiseen.

Kilpailuun ehdotetun työn ei tarvitse olla aivan tuore eikä toisaalta välttämättä valmiskaan: Kilpailuun hyväksytään mukaan sellaiset muutaman viime vuoden sisällä loppuneet hankkeet, joiden työn tulokset ovat edelleen ajankohtaisia ja hyödyllisiä. Kilpailuun voi ehdottaa mukaan myös vielä käynnissä olevan lupaavan hankkeen. Ennen lokakuuta ehtii siis vielä aloittaa ja ilmoittaa työn kilpailuun!   

Milloin palkinto jaetaan?

Virkakielen ja viestinnän asiantuntijoista koottu raati valitsee ehdokkaista kolme parasta loppukilpailuun. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen valitsee heidän joukostaan palkinnan saajan ja jakaa palkinnon Selkeän kielen päivän tilaisuudessa 11.10.2018. Tilaisuuden paikka ja ohjelma täsmentyvät myöhemmin.


Teksti: Marianne Laaksonen ja Liisa Raevaara