Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vuoden selväsanainen -kilpailu

Kotimaisten kielten keskus jakaa joka toinen vuosi Vuoden selväsanainen -palkinnon virastolle tai työryhmälle, joka on edistänyt asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän virkakielen käyttöä. Hyvä virkakieli parantaa palvelujen saavutettavuutta ja kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa.

Vuoden selväsanainen on alun perin Selkokeskuksen palkinto. Se on myönnetty vuodesta 1996 alkaen tahoille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet selkokielistä tai helposti ymmärrettävää viestintää erityisryhmille. Vuodesta 2016 palkinto on jaettu joka toinen vuosi selkokielen ja joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjälle.

Vuoden selväsanainen 2018
Vuoden selväsanainen 2016