Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Selkokieli

Selkokieli on kieltä, joka on muotoiltu esimerkiksi kehitysvammaisten tai suomen kieltä opettelevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Se on siis muuta kuin tavallinen, selkeä yleiskieli, johon virkakieltä huoltamalla pyritään. Sekä selkokieleen että selkeään kieleen pyrittäessä kiinnitetään kuitenkin huomiota samantyyppisiin seikkoihin: tekstin näkökulmaan, sanojen ymmärrettävyyteen, virkkeiden ja lauseiden rakenteisiin ja tekstin ulkoasuun. Selkeä yleiskieli on hyvä pohja selkotekstin laatijoille.

Selkokieltä kehittää Kehitysvammaliiton Selkokeskus, jonka tavoitteena on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa.

Selkokeskuksen tukena toimii Selkokielen neuvottelukunta, jossa on edustajia yli 50 yhteisöstä. Neuvottelukunta seuraa alan kehitystä ja pyrkii erityisesti edistämään selkokielistä tiedonvälitystä. Myös Kotimaisten kielten keskuksella on edustajansa Selkokeskuksen neuvottelukunnassa. Erityisasiantuntija Ulla Tiililä on neuvottelukunnan puheenjohtaja 2018–2019.


Selkokeskuksen sivuja

Muita selkokielisivuja