Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kieli kuntoon! -arpajaiset

Kaipaavatko tiiminne tekstit hiomista? Haluaisitteko parantaa osastonne kirjoittamisen käytänteitä, mutta ette oikein tiedä, mistä aloittaa?

Selkeän kielen päivän kunniaksi järjestetään Kieli kuntoon! -arpajaiset. Arvottavana on kolme upeaa palkintoa:

  • Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kielenhuoltajan 3 tunnin työpanos
  • Verohallinnon kielenhuoltajan 3 tunnin työpanos
  • Kotuksen Oikeinkirjoitusta verkossa -kurssi työparille.

Mitä palkinnot sisältävät? 

Kielenhuoltajan työpanoksen voi käyttää vaikkapa seuraavien kysymysten ratkomiseen:

  • Miten tekstin voi muotoilla niin, että lukija löytää helposti tärkeimmän asian?
  • Millä tavoin tekstiin voi tuoda lukijan näkökulman organisaation näkökulman sijaan?
  • Miten voi viilata tekstin sävyä? Miten puhutella lukijaa asiallisesti ja ystävällisesti?
  • Millaisin tavoin tekstien tuottamisen käytänteitä voi tehostaa?
  • Miten kertoa lukijalle säädöksistä? Voiko lakitekstiä muokata ja miten?

Kotuksen kielenhuoltajalta voi saada neuvoja myös siitä, millaisia ovat hyvät ja toimivat viranomaisten nimet och hur skriver man klart och begripligt på svenska.

Oikeinkirjoitusta verkossa -kurssin voittajat pääsevät itseopiskeluna hiomaan taitojaan alkukirjaimen valinnassa, välimerkkien käytössä, yhdyssanojen muodostamisessa sekä numeroiden, lyhenteiden ja vierassanojen taivutuksessa.  

Kieli kuntoon! -arpajaisten säännöt

Arpajaisiin voivat osallistua valtion ja kuntien virastojen osastot tai tiimit oheisen linkin kautta:

Arpajaisten osallistumislomake

Osastosta tai tiimistä osallistumislomakkeen voi täyttää useampi työntekijä. Osallistumisaika alkaa maanantaina 3.9. ja päättyy perjantaina 5.10.2018 klo 16. Arvonta suoritetaan ja voittajat julkistetaan Selkeän kielen päivän tilaisuuden päätteeksi torstaina 11.10.2018. Voittajille ilmoitetaan palkinnosta myös sähköpostitse viikolla 42.

Kielikonsultoinnin aiheesta ja toteutustavasta sovitaan osapuolten kesken marraskuun 2018 loppuun mennessä. Palkinto tulee käyttää tammi- tai helmikuussa 2019, ellei ajankohdasta toisin sovita. Palkintoon ei sisälly matka- tai materiaalikuluja, eikä konsultointipalkintoa voi käyttää tekstintarkistukseen. Konsultointi voidaan järjestää myös Skype-yhteyden kautta.

Lisätietoja:

Marianne Laaksonen ja Liisa Raevaara

etunimi.sukunimi@kotus.fi