Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hankkeen kulku


Uuden asunto-osakeyhtiönlain jatkovalmistelutyö lähti oikeusministeriössä toden teolla käyntiin loppusyksystä 2007. Lainvalmistelun asiantuntijaryhmä piti marras-joulukuussa 2007 sekä keväällä 2008 noin 20 kokousta.

Hankkeen tutkijat osallistuivat kokouksiin aktiivisesti. Sääntelyyn liittyvät keskustelut käytiin kokouksissa. Esimerkiksi sähköposti jäi lähinnä uusien versioiden ja kokouspaperien välityskanavaksi, toisin kuin tutkijat olivat etukäteen ajatelleet.

Palaa otsikoihin

Kommentointi

Ensimmäiset kielenhuoltokommentit tutkijat tekivät jo huhtikuussa 2007, mutta lainvalmisteluun tuli tämän jälkeen pitkähkö tauko. Keväällä 2008 tutkijat tekivät pääosan ehdotuksista mietinnön lakiehdotuksen ensimmäiseen kolmeentoista lukuun ja myös uusia ehdotuksia muokattuihin lukuihin. Tällöin tutkijat osallistuivat myös jatkovalmisteluvaiheen työryhmäkokouksiin.

Viimeiset kielenhuoltoehdotukset tehtiin elokuussa 2008. Marraskuussa lakiehdotus lähetettiin laintarkastukseen. Valtioneuvostossa se esiteltiin maaliskuussa 2009, jonka jälkeen se annettiin eduskunnalle 1.4. Eduskunta hyväksyi lain 22.12.2009.

Kaikki hankkeen tutkijat osallistuivat kielenhuoltoehdotusten tekemiseen. Kokouksiin osallistuivat pääasiassa Aino Piehl ja Matti Räsänen.

Palaa otsikoihin

Esitelmiä ja artikkeleita

Salli Kankaanpää esitteli hanketta (yhteisesitelmässä) Kielitieteen päivillä 2007 Aino Piehl Amsterdamin Plain-konferenssissa 2007. Aino Piehl selvitti ehdotusten hyväksymistä ja piti aiheesta esitelmät Curriculun, Language and the Law -konferenssissa Dubrovnikissa ja Calrity-konferenssissa Mexico Cityssä 2008 sekä suomalais-ruotsalaisessa kääntäjäseminaarissa Jyväskylässä 2009.

Salli Kankaanpää tutki perusvalmisteluvaiheen pöytäkirjoja ja piti niistä esitelmän Vakki-seminaarissa 2009. Hän kirjoitti aiheesta artikkelin (Kankaanpää 2009).

Matti Räsänen tutki kokousten keskusteluja. Hän ohjasi myös Kielitoimiston harjoittelijaa Emilia Laurilaa tekemään yhteenvedon työryhmän mietinnöstä annettujen lausuntojen kielikommenteista.

Mikko Lounela analysoi mietinnön lakiehdotuksen Fintwol-ohjelmalla, ja tekstiä disambiguoivat harjoittelijat Sonja Pauhakari keväällä 2010 sekä Henna Kara ja Krista Sainio kesällä 2010. Samana kesänä harjoittelija Satu Raunu tarkisti kielenhuoltoehdotusten vastaanottoa vertailemalla ehdotuksia ja lopullista lakitekstiä.

Tutkijat esittelivät hanketta ja sen tuloksia myös Kielikellossa 2/2009 ja Kielitieteen päivillä 2010 jossa Aino Piehl piti tutkijoiden yhteisesitelmän. Keväällä 2010 he myös kirjoittivat hankkeesta ja sen tuloksista yhteisartikkelin, joka ilmestyy loppuvuodesta 2011. Hankkeeseen on käytetty kaikkiaan noin 2 henkilötyövuotta.

Palaa otsikoihin