Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Säädöstekstin muotoutuminen


Säädöstekstin muotoutuminen on tutkimus- ja kielenhuoltohanke, jonka Kielitoimisto on toteuttanut vuosina 2007–2011 yhdessä oikeusministeriön kanssa. Hankkeen aineistona oli asunto-osakeyhtiölaki, jonka oikeusministeriö uudisti vuosina 2004–2009. Uusi laki tuli voimaan 2010.

Kielitoimisto antoi ministeriölle apua lain ymmärrettävyyden parantamisessa ja pääsi puolestaan tutkimaan sitä, miten lainvalmistelijat keskustelevat kielestä, missä vaiheessa säädöksen teksti muotoutuu ja millaisia kielenhuoltajien muutosehdotuksia valmistelijat hyväksyvät.

Palaa otsikoihin

Hankkeen tuloksia

  • Kieliasioista keskustellaan valmistelevan ryhmän kokouksissa melko paljon, mutta kieli- ja sisältöasiat limittyvät toisiinsa niin, ettei niitä aina voi erottaa toisistaan.  • Ymmärrettävyydestä puhutaan vain vähän eikä säädöksessä käytettyä terminologiaa tarkastella systemaattisesti.  • Säädöksen tekstiä voidaan muuttaa loppuvaiheessakin, ainakin tällaisessa tapauksessa, kun sisällöstä ei käydä suuria kiistoja.  •  Kielenhuoltajien ehdotuksista hyväksyttiin useimmin virkerakenteen muokkaus yksinkertaisemmaksi ja sanaston muutokset. Sen sijaan säädösviittausten sisällön avaamista ja koko tekstin esittämisjärjestystä koskevia muutosehdotuksia hyväksyttiin harvemmin.


Palaa otsikoihin

Hankkeen tutkijat

Hankkeeseen osallistuivat Kielitoimistosta Salli Kankaanpää, Aino Piehl, Matti Räsänen ja Annastiina Viertiö.

Palaa otsikoihin

Hankkeen jälkeen

Säädöstekstin muotoutuminen oli kokeiluhanke. Siitä saatuja kokemuksia hyödynnetään ja sen tutkimusteemoja jatketaan Kotimaisten kielten keskuksen hankkeessa Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Oikeusministeriön sivut asunto-osakeyhtiölaista

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

Palaa otsikoihin