Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Säädöskielen tutkimus

Kotimaisten kielten keskuksessa on vuosien saatossa kiinnitetty erityistä huomiota virkakielen ohella lakien ja muiden säädösten kieleen. Jatkuvan säädöskielen tarkkailemisen ja selvitystyön ohella 2010-luvulla on ollut käynnissä kaksi tutkimus- ja kielenhuoltohankettakin.

Säädöstekstin muotoutuminen

Säädöstekstin muotoutuminen oli tutkimus- ja kielenhuoltohanke, jonka Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimisto toteutti vuosina 2007–2011 yhdessä oikeusministeriön kanssa. Hankkeen aineistona oli asunto-osakeyhtiölaki, jonka oikeusministeriö uudisti vuosina 2004–2009. Uusi laki tuli voimaan 2010.

Kielitoimisto antoi ministeriölle apua lain ymmärrettävyyden parantamisessa ja pääsi puolestaan tutkimaan sitä, miten lainvalmistelijat keskustelevat kielestä, missä vaiheessa säädöksen teksti muotoutuu ja millaisia kielenhuoltajien muutosehdotuksia valmistelijat hyväksyvät.

Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys 

Säädöskieli on yksi yhteiskunnallisesti merkittävimmistä kielimuodoista. Kotimaisten kielten keskuksen Säädöskieli ja sen ymmärrettävyys -hankkeessa tätä kielimuotoa tutkitaan monista näkökulmista.

Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, millaisia säädöstekstit ovat, keitä varten niitä kirjoitetaan, miten niitä käytetään, kuinka ymmärrettäviä tekstit ovat ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden ymmärrettävyyteen. Hankkeessa selvitetään myös, mitä ymmärrettävyys tarkoittaa erityisesti kielitieteellisessä mielessä. Hankkeen tuloksista on käytännön hyötyä sekä säädösten valmistelussa ja soveltamisessa että yleisemminkin kielikoulutuksessa ja kielitietoisuuden lisäämisessä.

Hanke aloitettiin 2010. Se on toistaiseksi keskeytetty.