Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Säädöskielen huolto

Kotimaisten kielten keskuksen säädöskielen asiantuntijat auttavat viranomaisia ja lainlaatijoita kielenkäytön pulmissa, seuraavat säädöskielen tilaa, ottavat osaa julkiseen keskusteluun, antavat lausuntoja ja tarjoavat koulutusta. Näiden lisäksi he myös tutkivat säädöskieltä eri hankkeissa.

Kotus toimii sen puolesta, että valtionhallinnossa otettaisiin käyttöön Hyvän virkakielen toimintaohjelman suositukset säädöskielen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kotus on parhaillaan laatimassa säädöskieltä koskevia ohjesivuja yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Ne auttavat havainnollistamaan Lainkirjoittajan oppaan ohjeita.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången