Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Säädöskielen huolto

Kotimaisten kielten keskuksen säädöskielen asiantuntijat auttavat viranomaisia ja lainlaatijoita kielenkäytön pulmissa, seuraavat säädöskielen tilaa, ottavat osaa julkiseen keskusteluun, antavat lausuntoja ja tarjoavat koulutusta. Näiden lisäksi he myös tutkivat säädöskieltä eri hankkeissa.

Kotus toimii sen puolesta, että valtionhallinnossa otettaisiin käyttöön Hyvän virkakielen toimintaohjelman suositukset säädöskielen ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kotus on parhaillaan laatimassa säädöskieltä koskevia ohjesivuja yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Ne auttavat havainnollistamaan Lainkirjoittajan oppaan ohjeita.