Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Peruspalvelujen kielen huolto

Viranomaisten kielenkäytöstä säädetään hallintolain 9. pykälässä. Kieltä ja kommunikaatiota ei kuitenkaan koske vain tuo 9. pykälä, vaan oikeastaan koko hallintolaki koskee kieltä ja sitä, miten hallinnon asiakasta kohdellaan ja miten tiedonsaanti ja mahdollisuus kommunikointiin viranomaisen kanssa on järjestetty.

Potilasasiakirjojen laatimista ohjataan asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen 7. pykälässä kirjoitetaan, että ”merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä”.

Kotimaisten kielten keskuksen tehtävä on vaikuttaa hallintolain mukaisesti siihen, että viranomaisten käyttämä kieli on asiallista, selkeää ja ymmärrettävää. Peruspalvelujen kielen asiantuntijat auttavat viranomaisia kielenkäytön pulmissa, seuraavat kielen tilaa sosiaali- ja hoiva-aloilla, ottavat osaa julkiseen keskusteluun, antavat lausuntoja ja tarjoavat koulutusta. Näiden lisäksi he myös tutkivat peruspalvelujen kieltä eri hankkeissa.