Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

EU-kielen tutkimus

Kotimaisten kielten keskuksessa on tutkittu EU-kielen vaikutusta suomen kieleen. Vuosina 1998 ja 2006–2007 on selvitetty kyselyin suomalaisten virkamiesten kielikäytäntöjä EU-tehtävissä sekä käsitystä EU-suomesta. Tutkimusta on tehty myös EU-säädösten kielen vaikutuksista niiden pohjalta syntyneisiin suomalaisiin säädöksiin.

Vuonna 2006 Kotus järjesti seminaarin ja julkaisi raportin, joissa kartoitettiin EU-suomen tilannetta, kun kokemuksia EU-jäsenyydestä oli kertynyt jo kymmenen vuoden ajan.