Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

EU-kielen huolto

EU-kielen asiantuntijalta voi kysyä sähköpostitse neuvoa suomen kielen käytöstä EU-asioissa. EU-kielen asiantuntija pitää myös luentoja ja kursseja sekä tutkii EU-suomea ja sen vaikutusta kielenkäyttöön. Kotimaisten kielten keskuksessa seurataan, kuinka laajasti suomen kieltä käytetään EU-yhteyksissä, ja pidetään esillä oman kielen käyttämisen merkitystä. Kotus toimii myös sen puolesta, että hallinnossa noudatetaan Hyvän virkakielen toimintaohjelman suositusta EU-kielen parantamiseksi.