Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

16.9.2016 10.33

Ymmärrettävämpää kieltä vanhustyöhön Lapinjärvellä

Lapinjärvellä kehitetään kunnan toimintaa lähtien ihmisten tarpeista, ei hallinnosta. Osana laajempaa hanketta kaksikielinen kunta kiinnittää huomiota myös kielenkäyttöön.

Lapinjärven kunta on ryhtynyt yhteistyöhön kielentutkijoiden kanssa tavoitteenaan kuntalaisten osallisuutta ja hallinnon avoimuutta palveleva kieli. Pilottihankkeessa Jyväskylän yliopiston kanssa keskitytään erityisesti vanhustyön kieleen. Tuloksia odotetaan jo tämän vuoden lopussa.

Vanhustyön kielenkäyttöön keskittyvälle hankkeelle on selvästi tarvetta, sillä vastaavaa soveltavaa tutkimusta ei ennestään juuri ole. Kotimaisten kielten keskuksessa aiheen liepeillä on työskennelty tutkimalla ja kehittämällä kotihoidon ja muiden peruspalvelujen kieltä ja tekstityötä.

Vanhusväestön viestinnällisiä tarpeita edistetään myös Selkokeskuksessa, jonka neuvottelukunnassa on edustaja muun muassa Vanhustyön keskusliitosta. Lisäksi ikäihmiset ovat nuorten ja lasten ohella valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen erityisessä polttopisteessä. Lapinjärven hankkeen tuloksilla onkin varmasti kysyntää sekä käyttöä monelle toimijalle.

Teksti: Ulla Tiililä

Lue lisää:
Tutkimushanke virittää kieltä uuteen iskuun (Loviisan Sanomat 12.9.2016)
MeUskaltajat – case Lapinjärvi, ihmislähtöinen kunta (Kuntaliiton verkkosivut 4.5.2016)
Nyt pitää rakentaa myös ikääntyneiden tulevaisuutta (Katju Holkerin blogi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n eli Vallin sivuilla 10.6.2016)


Palaa otsikoihin