Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

18.10.2016 12.30

Vuoden selväsanaiset paransivat omaishoidon tekstejä

Lea Ansamaa ja Sini Sivonen selkeyttivät omaishoidon päätöstekstejä asiakkaita kuunnellen. Eduskunnan oikeusasiamiestä miellyttivät kohderyhmän tärkeys ja hankkeen innovatiivisuus.

Hyvästä virkakielestä palkittiin tänä vuonna Oulun kaupungin työntekijät, jotka uudistivat omaishoidon päätösten tekstejä. Voittajan valitsi eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, jonka mielestä Lea Ansamaan ja Sini Sivosen hanke parantaa huomattavasti omaishoidon tekstien kielellistä selkeyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Hän piti suurena ansiona myös sitä, että hankkeeseen oli kytketty erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja.

Lea Ansamaa ja Sini Sivonen näyttävät lukeneen tarkkaan Hyvän virkakielen toimintaohjelman ehdotukset palautteen käytöstä. Uudistusprosessissa kerättiin yhteen sekä viranomaisten että asiakkaiden muutostoiveet. Päätösten vakiotekstejä muokattiin kaupungin työntekijöiden kesken työpajoissa ja kaupunkilaisia kuultiin asukasilloissa. Kun päätösten tekstit olivat valmiit, tiedotettiin, mitkä ehdotukset oli voitu ottaa käyttöön ja perusteltiin, miksi toisia ehdotuksia ei voitu toteuttaa.

Voittajien hanke lähti virkakielikampanjasta

Oulu lähti tällä uudistuksella omatoimisesti mukaan virkakielikampanjaan keväällä 2015. Teksteiksi valittiin omaishoidon tekstit. Ne liittyvät raskaisiin elämäntilanteisiin, ja siksi niiden asiallisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä pidettiin erityisen tärkeänä. Tämän seikan myös Jääskeläinen nosti esiin. Reilun puolentoista vuoden työn tuloksena, alkusyksystä 2016, oli uudet tekstit syötetty asiakastietojärjestelmään.

Kokemukset uudistamisprosessista olivat hyviä. Yhteistyö viestinnän, sosiaalityön ja kuntalaisten kesken onnistui mainiosti. Hyvät tekstit nähtiin yhteisenä etuna.

– Hanke, sen toteuttamistapa ja lopputulos ovat lisänneet luottamusta Oulun kaupungin toimintaan, uskoo Jääskeläinen.

Teksteihin tehtiin monenlaisia muutoksia. Pääasia nostettiin alkuun ja lakipykälät siirrettiin loppuun, sävyä muokattiin ystävällisemmäksi ja tekstejä lyhennettiin. Muutokset eivät myöskään pysähtyneet tämän prosessin loppuun, vaan tekstejä on muokattu sen jälkeenkin paremmiksi.

Kilpailun kunniamaininnat sekä lehdistön suosikki

Vuoden selväsanainen -kilpailun järjesti Kotimaisten kielten keskus. Palkinto annettiin nyt ensimmäisen kerran hyvästä virkakielestä. Se annetaan tästä lähtien joka toinen vuosi hyvän virkakielen ja joka toinen vuosi selkokielen edistäjälle. Loppukilpailuun ehdokkaat valitsi raati, johon kuuluivat edustajat Kotimaisten kielten keskuksesta, Kuntaliitosta, Selkokeskuksesta, Suomen Journalistiliitosta, valtioneuvoston kansliasta ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeesta. Kaikkiaan kilpailuun tuli 20 ehdotusta ja ilahduttavan monta hyvää ehdokasta.

Onnittelut voittajalle: oululaisten esimerkkiä kannattaa noudattaa! Oikeusasiamies toivoo, että Vuoden selväsanaisten hanke innostaa myös muita viranomaisia kehittämään virkakieltään ja viestintäänsä. Hyvän esimerkin tarjoavat myös kunniamaininnan saajat: ne annettiin selkeästä ja maanläheisestä viestinnästä Liikennevirastolle ja sisäministeriön kansliapäällikölle Päivi Nergille. Lisäksi Suomen Journalistiliitto valitsi suosikikseen Kolarin kunnanjohtajan Antti Määtän, joka on madaltanut kuntalaisille ja lehdistölle kynnystä kunnan päätöksenteon seuraamiseen.

Petri Jääskeläisen puhe
Vuoden selväsanainen -kilpailu


Palaa otsikoihin