Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

8.11.2016 13.48

Virtaa virkakielitaitojen opetukseen

Kotuksessa järjestettiin 21. lokakuuta työpaja, jossa pohdittiin virkakielitaitojen opetuksen kehittämistä.

Työpaja kokosi yhteen kielen ja viestinnän opettajia yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja -opistoista sekä muita eri alojen ammattilaisia. Päivän aikana pohdittiin, miten opiskelijat saisivat nykyistä paremmat valmiudet kohdata työelämän viestintätilanteita ja tuottaa hyvää virkakieltä ja tarvittaessa selkokieltä. Tavoitteena oli kartoittaa, mitä nyt jo tehdään, sekä ideoida, mitä voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä.

Oppilaitostyöpaja1. Kuva: Mirja Nissinen, Kotus

Työpajatyöskentelyä pohjusti muun muassa paneeli, jossa keskusteltiin siitä, millaisia kieli- ja viestintätaitoja työelämässä tarvitaan. Teemapöydissä etsittiin keinoja kehittää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä sekä kartoitettiin ja ideoitiin toimivia opetuskäytänteitä. Lisäksi pohdittiin työelämän keskeisimpiä tekstilajeja ja mietittiin asiallisuuden, selkeyden ja ymmärrettävyyden ydintä.

Oppilaitostyöpaja2. Kuva: Mirja Nissinen, Kotus

Työpajan suunnitteli ja järjesti ryhmä, johon kuului Kotuksen virkakielen asiantuntijoita sekä kielen ja viestinnän opettajia eri oppilaitoksista. Sen järjestämisen taustalla on Hyvän virkakielen toimintaohjelma ja siinä esitetyt oppilaitoksia koskevat tavoitteet. Näillä virkakielisivuilla kerrotaan myöhemmin tarkemmin työpajan annista sekä tiedotetaan oppilaitosyhteistyön jatkosuunnitelmista.

Teksti: Liisa Raevaara


Palaa otsikoihinKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången